Hopp til innhold

Veiledning

Konklusjon og sluttføring av analyseoppgava

Du har skrevet en novelleanalyse og er klar til å konkludere ut fra funnene du har gjort. Konklusjonen bør være en logisk slutning ut fra det du har funnet i analysen din, og du bør vise selvstendighet gjennom å trekke fram de mest sentrale poengene.

LK06
En sjekkliste og en blyant. Foto.

Samle alle trådene i konklusjonen

Konklusjonen bør være omtrent samme lengde som innledninga. I konklusjonen skal du prøve å samle alle trådene i analysen og vise hvordan alt henger sammen og er knyttet til tekstens sentrale tema. Du kan gjerne utdype tema noe mer enn du gjorde innledningsvis, men du bør ikke trekke inn nye momenter i konklusjonen. Du bør også passe på å bruke andre ord om samme emne for å variere språket ditt og ikke gjenta deg selv for mye.

Her er eksempel på tre ulike måter å skrive en konklusjon på. I konklusjonen kan du også si noe om tekstens hvorfor, altså hvorfor du tror forfatteren skriver nettopp denne teksten.

Eksempel 1Eksempel 2Eksempel 3 (enkel)

Denne novella er skrevet for omtrent 120 år siden, men temaet ulykkelig kjærlighet er evig aktuelt. Hamsun lar oss ikke få vite alt, men lar mye være opp til leseren å finne ut av. Gjennom en stram komposisjon, begrensa synsvinkel, en kompleks hovedperson og en særprega stil, skaper Hamsun ei fortelling som gir like mange spørsmål som svar. Novellas tematikk er knyttet til kjærligheten, særlig i motsetninga mellom stolthet og kjærlighet og konflikten mellom kjærlighet og frihet.

Oppbygging

 • aktualitet
 • oppsummering av virkemidler
 • utdyping av tema

Gjennom en fast komposisjon, en gåtefull jeg-karakter og med et bilderikt språk skildrer Hamsun i denne novella den kompliserte kjærligheten. Novella sier noe om hvor uforutsigbar kjærligheten kan være, og kanskje også noe om at man ikke har kontroll på den andres følelser, selv om man har forpliktet seg gjennom en «kontrakt» som en forlovelse er. Man kan aldri kjenne den andre fullt ut, og denne interessen for en persons indre er typisk for det Hamsun mente litteraturen skulle handle om.

Oppbygging

 • oppsummering av virkemidler
 • utdyping av tema
 • karakteristisk for Hamsun?

Hamsun skriver i novella «Ringen» om to som er forlovet, men der kvinna blir forelska i en annen. Det ender ulykkelig, da mannen avviser kvinna i siste scene. På et dypere plan handler novella om alt vi ikke har kontroll over i kjærligheten, og om dårlig «timing» i kjærligheten.

Oppbygging

 • oppsummering av handling og tema

Skriv en sammenhengende analyse av novella «Ringen»

Bruk gjerne malen som støtte i skrivearbeidet.

Sluttføring med sjekkliste

Tida er nå inne for å nærlese din egen tekst nøye. Du kan enten gjennomføre alle punkta på sjekklista nedenfor for deg selv, eller du kan bytte med en medelev.

 1. Bakvendtlesing: Start med det siste ordet, og les fra slutt til start, ord for ord. Slik blir du ikke så blindet av sammenhengen og kan stave ord for ord på jakt etter rettskrivingsfeil.
 2. Sjekk syntaks og formuleringer: Flyter teksten godt, og har du gode overganger fra den ene setninga til den andre?
 3. Sjekk tittel og overskrifter.
 4. Sjekk tegnsettinga: Er alle komma, punktum, utropstegn, anførselstegn og sitatmarkeringer korrekte?
 5. Sjekk også kildehenvisningene dine (forfatterens navn, sidetall, parenteser, eventuelle fotnoter og at kildelisten bakerst er korrekt ført).
 6. Sjekk at du har riktig skriftstørrelse og linjeavstand (oftest str. 12 og 1,5 i linjeavstand).
 7. Sjekk at du har markert mellomrom mellom avsnitt på korrekt måte (oftest ekstra linjeavstand).
 8. Sjekk at du faktisk bruker fagspråk som er relevant og hensiktsmessig.
Sist oppdatert 14.09.2017
Skrevet av Siv Bente Ringseth

Læringsressurser

Å skrive tekstanalyse