Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til og kunne anvende grunnleggende fagbegreper om analyse av noveller
  • kunne bygge opp en novelleanalyse avsnitt for avsnitt
  • kunne jobbe systematisk med lesing og skriving, og bruke skrivestrategier til støtte for egen skriving
  • kunne binde sammen avsnitt og setninger med bindeord