Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Retorikk

Oppsummeringsspørsmål

 1. Hva er retorikk?
 2. Hvor kommer ordet fra?
 3. Hvem kalles også for retorikkens far, og hvorfor?
 4. Forklar begrepene etos, logos og patos.
 5. Hva er det overordnede målet med disse tre retoriske grepene?
 6. Hvordan kan en taler styrke troverdigheten sin? Nevn gjerne flere momenter enn de som står i teksten.
 7. Hvilke faser består arbeidet med en tale av?
 8. Hva er de fire kravene vi stiller til en retorisk god tekst?
 9. Gjør rede for hva de enkelte kravene går ut på.
 10. Hvorfor er språklige bilder og eksempler godt egnet til å framkalle følelser og engasjement?
 11. Hvorfor er ordenes klang og rytme viktig i en tale?
 12. Hvorfor kan kunnskap om retorikk være nyttig for deg?
CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 22.01.2019

Læringsressurser

Retorikk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell