Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Skriv en korttekst om reise som litterært motiv

Skriv en korttekst basert på tekstutdrag fra Populærmusikk fra Vittula og Sveve over vatna.

Skrive

Denne sammenlikningsoppgava forutsetter at du har lest kapittel 1, 3, 5 og 32 i Ragnar Hovlands roman Sveve over vatna og kapittel 1 og 4 i Mikael Niemis roman Populærmusikk fra Vittula.

Guttene i Populærmusikk fra Vittula ønsker seg vekk fra bygda. De vil dra til Kina. Hovedpersonen i Sveve over vatna har allerede ankommet den store vide verden, representert ved byen Bergen.

Skriv en korttekst på ca. 250 ord som består av to deler:

  1. Sammenlikn hvilken holdning til verden utenfor bygda som kommer til syne gjennom de to tekstene.
  2. Sammenlikn fortellemåten i de to tekstene.
Sist faglig oppdatert 23.01.2019
Skrevet av Eva Walde Lund og Trude Løvskar

Læringsressurser

Nordisk litteratur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell