Hopp til innhold

Oppgave

Kjartan Fløgstad: Dalen Portland

Oppgaver om Kjartan Fløgstad og romanen Dalen Portland.

Arbeidere ved Sauda Smelteverk

Mange av Kjartan Fløgstads romanfigurer er industriarbeidere i etterkrigstidas Norge, som disse arbeiderne ved Sauda smelteverk.

Introduksjon

Kjartan Fløgstad (1944–) er en særegen stemme i norsk litteratur. Med bakgrunn i norsk industriarbeiderkultur, og med en sterk interesse for Latin-Amerika, har han gjennom hele forfatterskapet bidratt med utradisjonelle innfallsvinkler og perspektiver. Politisk og tematisk har han mye til felles med sosialrealismens forfattere. Men poetisk og kulturelt er han sterkt inspirert av den latinamerikanske magiske realismen.

Les mer: Isabel Allende og magisk realisme

Fløgstad er fra industrisamfunnet Sauda i Rogaland. Sauda har en sentral plass i forfatterskapet hans, ofte under det fiktive navnet Lovra. Det er Sauda, eller Lovra, som er utgangspunktet for handlinga i romanen Dalen Portland. Romanen er et stykke industrihistorie, og et stykke norgeshistorie. I romanen følger vi to generasjoner industriarbeidere, fra midten av 1930-åra til midten av 1970-åra.

Dalen Portland

Dalen Portland Cementfabrik er navnet på en sementfabrikk i Brevik i Telemark. Produksjonen startet i 1918 basert på stein fra kalkgruvene i Dalen. Bedrifta fikk navnet Norcem i 1968.

Dalen Portland kan leses som ei realistisk skildring av et land i endring. Fløgstad forteller historien om hvordan det gamle bondesamfunnet, som var et sjølbergingssamfunn, erstattes av et moderne kapitalstyrt industrisamfunn.

Men romanen er også en mentalitetshistorisk fortelling. Hva skjer med enkeltindividet når et jordbruks- og sjølbergingssamfunn skiftes ut med et kapitalistisk industrisamfunn, et mediesamfunn, et velferds- og forbrukersamfunn? Hvordan takler den enkelte at samfunnets verdier er i endring?

Kjartan Fløgstad om forfatterskapet sitt

0:00
-0:00

Oppgaver

Dalen Portland – mellom sosialrealisme og magisk realisme.

Les om romanen Dalen Portland av Kjartan Fløgstad, lytt til intervjuet med forfatteren, og jobb med følgende oppgaver:

  1. Finn eksempler på at Kjartan Fløgstad har vært opptatt av industrihistorie og industriarbeideres identitet i store deler av sitt forfatterskap.
  2. Hva menes med at Fløgstad har vært trofast mot et marxistisk grunnsyn på verden?
  3. Hvilke tre hovedinteresser har preget hans forfatterskap?
  4. Pek på konkrete eksempler på at Fløgstads romaner er sterkt samfunnskritiske, til dels satiriske.
  5. Gjør kort rede for motiv og tema i romanen Dalen Portland.
  6. Hvilke fellestrekk har romanen med den sosialrealistiske litteraturen på 1970-tallet?
  7. Hva menes med begrepet magisk realisme, og hvorfor knyttes dette begrepet ofte til latinamerikansk litteratur?
  8. Hva er det ved romanen Dalen Portland som gjør den til en magisk realistisk tekst?
  9. Hør på intervjuet med forfatteren. Hva mener Kjartan Fløgstad med at "ein forfattar skal både poetisere og politisere"?
Sist faglig oppdatert 13.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Jorunn Øveland Nyhus

Læringsressurser

Romantikk og realisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale