Hopp til innhold

Oppgave

Oppsummeringsspørsmål om sosialrealisme

Oppsummeringsspørsmål til fagstoffsida om sosialrealisme og magisk realisme.

Kvinner går i 8. marstog 1973
  1. Hva kjennetegner den sosialrealistiske litteraturen?
  2. Hva var typiske kampsaker i 1970-tallslitteraturen?
  3. Hva er motiv og budskap i romanen Arild Asnes av Dag Solstad?
  4. Hvilke likhetstrekk finner man mellom Camilla Colletts Amtmandens Døttre og romaner av forfattere som Bjørg Vik og Torill Brekke?
  5. Hva menes med "kjøkkenbenkrealisme"? Finn eksempler på moderne litteratur som tematiserer kvinners rettigheter og muligheter.
  6. Hva menes med magisk realisme?
  7. Hvorfor kan man si at romanen Dalen Portland, av Kjartan Fløgstad, både er sosialrealistisk og magisk realistisk?
Sist faglig oppdatert 13.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Jorunn Øveland Nyhus

Læringsressurser

Romantikk og realisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale