Hopp til innhold

Oppgave

Oppsummeringsspørsmål: poetisk realisme

Spørsmål til fagteksten om poetisk realisme. Les fagteksten og jobb med spørsmåla nedenfor.

  1. Hva kaller vi overgangsperioden mellom romantikken og den kritiske realismen?
  2. Hva er temaet i Camilla Colletts roman Amtmandens Døttre?
  3. Hva ønsket Collett å oppnå med denne romanen?
  4. På hvilken måte er skrivestilen i Amtmandens Døttre "romantisk"?
  5. Hva skreiv Bjørnstjerne Bjørnson om i bondefortellingene sine?
  6. På hvilken måte skiller bøndene i bondefortellingene seg fra idealbildet av den norske bonden som blei skapt under nasjonalromantikken?
Sist faglig oppdatert 10.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Jorunn Øveland Nyhus

Læringsressurser

Romantikk og realisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell