Hopp til innhold

Oppgave

Franz Kafka: Prosessen

Forfatteren Franz Kafka (1883–1924) ble født og levde i Praha i Tsjekkia, som fram til 1918 var en del av dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn. Familien til Kafka var jødisk, og morsmålet hans var tysk.

Kafka stilte svært høye krav til forfatterskapet sitt. Han ga ut lite mens han levde, og ville at alle manuskriptene hans skulle brennes etter hans død. Heldigvis er en del av tekstene hans bevart. I videoklippet nederst på denne siden får du vite mer om litteraturen han skrev.

NRK-programmet Lesekunst 8 handler om tre modernistiske forfattere: Marcel Proust, Virginia Woolf og Franz Kafka. Hele programmet er på omtrent 30 minutter, og det er den siste delen som handler om Kafka.

Lesekunst 8: Modernismen

Oppgave

Franz Kafka: Prosessen

Se videoklippet Lesekunst 8.

 1. Når kom romanen Prosessen ut?
 2. Hovedpersonen i romanen heter Josef K . Hva signaliserer det faktum at Josef K. bare har en bokstav til etternavn?
 3. Boka handler om en rettssak mot hovedpersonen. Hvorfor blir Josef K. arrestert?
 4. Hvorfor kan han ikke bevise at han er uskyldig?
 5. Adjektivet kafkaesk har blitt et fast uttrykk i mange språk. Hva betyr ordet? Og hva kan være årsaken til at nettopp dette ordet har blitt tatt i bruk i mange ulike land?
 6. Hva slags opplysninger om bakgrunnen til Kafka får vi i videoen?
 7. Hvordan kan bakgrunnen til Kafka ha påvirket forfatterskapet hans?
 8. Josef K. møter blant annet en geistlig som forteller ham parabelen om mannen og Lova. En parabel eller lignelse er en kortere billedlig fortelling som inngår i en annen tekst, som for eksempel lignelsene i Bibelen. Parabelen henter gjerne handlingen fra dagliglivet. Handlingen skal oppfattes som et bilde på noe annet, for eksempel en dypere religiøs virkelighet eller et allment etisk prinsipp. Men hva det er teksten egentlig handler om, må leseren selv finne ut av. Du finner parabelen på sidene 193–194 i Prosessen.
  • Hva tror du "Loven" er for noe?
  • Fins det noen grunn til at mannen ikke slipper inn til Loven, men er forvist til å være utenfor hele livet?
 9. Pek på typisk modernistiske trekk ved tematikk og form i romanen Prosessen.
Sist faglig oppdatert 18.01.2019
Skrevet av Jorunn Øveland Nyhus og Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Modernisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale