Hopp til innhold

Oppgave

Knut Hamsun: Sult

I 1890 gav Knut Hamsun (1859–1952) ut romanen Sult, som skulle bli den første norske – og europeiske – modernistiske romanen.

I Sult bryter Hamsun med mange av den tradisjonelle romanens sjangerkrav:

 • Romanen har ingen tydelig kronologi (tidsrekkefølge) og ingen handlingsutvikling der leseren loses fram til ei klar avslutning.
 • Den navnløse hovedkarakteren i romanen forlater til slutt Kristiania, men leseren får ikke noe svar på hvordan det går med ham.
 • Hovedkarakteren er en mislykket forfatter som på grunn av sin sterke sult ikke klarer å skille mellom drømmer, fantasier og virkelighet. Dermed blir skillet mellom ytre og indre virkelighet uklart – både for hovedpersonen og for leseren.

Oppgave 1

Knut Hamsun: Sult (1890)

Les fagsartikkelen om Knut Hamsun og romanen Sult.

 1. På hvilken måte tematiserer Sult hvordan det er å leve i moderniteten?
 2. Hvordan skiller Sult seg fra en mer tradisjonell, realistisk roman?

Oppgave 2

Arbeid med et tekstutdrag fra Sult

Les side 5 til 14 i Knut Hamsuns roman Sult.

 1. Hva skjer? Gi et kort resymé av handlinga.
 2. Hva er det som får størst plass i tekstutdraget, ytre handling eller jeg-personens observasjoner og sinnsstemninger?
 3. Hvilket håp er det som holder jeg-personen oppe?
 4. Gi tre eksempler på ulike sinnsstemninger hos jeg-personen. Hva er det som utløser dem?
 5. Hvorfor er det forståelig at menneskene som møter jeg-personen på gata, synes han er merkelig eller til og med tror han er full?
 6. Hvorfor er det vanskelig for leseren å danne seg et objektivt inntrykk av jeg-personens karakter?
Sist faglig oppdatert 12.01.2019
Skrevet av Jorunn Øveland Nyhus og Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Modernisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale