Hopp til innhold

Oppgave

Arnulf Øverland om modernismen

I foredraget ”Tungetale fra Parnasset” tok Arnulf Øverland et oppgjør med det modernistiske formspråket.

Modernismens gjennombrudd i norsk litteratur i etterkrigs- årene provoserte en etablert forfatter som Arnulf Øverland (1889–1968). Øverland mente at det var nødvendig å sette ord på erfaringene fra krigsårene, men ikke i form av oppstykkede, fragmenterte dikt i fri form. Det var ikke lyrikk, ifølge Øverland. I foredraget ”Tungetale fra Parnasset” tok han et oppgjør med det modernistiske formspråket: ”Et desperat menneske skriker, men skriket er ikke noe dikt”.

Se intervju med Arnulf Øverlani 1961:

Øverland hadde selv vært aktiv motstandsmann under krigen til han i 1941 ble arrestert og internert i en av nazistenes konsentrasjonsleire. Han nøt enorm respekt i det norske samfunnet, og hans skepsis bidro derfor til at modernismen fikk en trang fødsel i Norge.

Oppgave

Arnulf Øverland om modernismen

  1. Hva ville Øverland selv oppnå med diktningen sin da han begynte å skrive? Hva slags forhold til publikum ønsket han?
  2. Hvorfor er han kritisk til modernismens brudd med lyrikksjangerens krav til rim og rytme?
  3. Hva mer enn en gjennomarbeidet form er det modernistiske dikt mangler, etter hans oppfatning?
  4. Hva betyr egentlig tittelen på foredraget til Øverland, "Tungetale fra Parnasset"? Slå opp i Bokmåls- og nynorskordboka, der finner du både tungetale og parnass forklart. Hvordan sammenfatter denne tittelen holdningen hans til modernistisk diktning?
  5. Må et dikt ha en entydig mening og være fullt ut forståelig for å kunne gi leseren noe? Hva synes du? Underbygg svaret ditt med to-tre eksempler.
Sist faglig oppdatert 18.01.2019
Skrevet av Jorunn Øveland Nyhus og Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Modernisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale