Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver om modernisme

Oppsummeringsoppgaver til fagartikkelen om modernisme.

Oppgave 1

Oppsummeringsspørsmål

Les fagteksten "Modernisme" og arbeid med spørsmålene nedenfor.

 1. Forklar begrepet modernisme. Hvor kommer det fra, og hva omfatter det?
 2. Hvorfor blir det moderne til en egen "isme" omkring år 1900?
 3. Gi eksempler på tradisjonelle komposisjonsprinsipper og tradisjonelt formspråk som de modernistiske kunstnerne, komponistene og forfatterne brøt med.
 4. Forklar begrepet estetikk.
 5. Hvorfor kaller litteraturprofessor Per Thomas Andersen den modernistiske estetikken for en "bruddets estetikk"?
 6. Hva er det de modernistiske kunstnerne vil oppnå med kunsten, musikken, litteraturen og arkitekturen sin?

Oppgave 2

Spørsmål til videoklipp om modernismen

Modernisme

Se videoklippet med Per Thomas Andersen og svar på spørsmålene nedenfor.

 1. Hvilke nye emner var det som opptok kunstnerne ved inngangen til 1900-tallet?
 2. Hvilken berømt spansk maler er det Andersen nevner som eksempel på en modernistisk bildekunstner?
 3. Hvorfor er "Les Demoiselles d'Avignon" (1907) et viktig maleri i kunsthistorien?
 4. Hva kaller Per Thomas Andersen teknikken der en prøver å vise en person eller gjenstand fra flere sider samtidig?
 5. Hvilken verdensberømt norsk maler var også en banebrytende modernist?
 6. Den østerrikske komponisten Arnold Schönberg begynte tidlig på 1900-tallet å skape såkalte atonale komposisjoner. Hva vil det si at et musikkstykke er atonalt?
 7. Per Thomas Andersen nevner to norske forfattere som allerede på 1890-talet skrev modernistiske tekster. Hvem var disse to?
 8. Hva var nytt ved måten de skrev på?

Oppgave 3

Modernismen i arkitektur og grafisk design

Løs oppgavene nedenfor:

 1. Hva slags stilidealer hadde de modernistiske arkitektene?
 2. Hvilket navn har den modernistiske stilen i arkitekturen fått i Skandinavia?
 3. Når fikk denne stilen sitt gjennombrudd?
 4. Nevn noen eksempler på modernistiske bygg, og finn fotografier av slike bygg på nettet. Ta gjerne med noen eksempler fra hjemstedet ditt også.
 5. Eiffeltårnet i Paris er et eksempel på modernistisk arkitektur. Hva tror du kan være årsaken til at mange parisere til å begynne med syntes tårnet var svært stygt? Og hvorfor synes folk i dag at Eiffeltårnet er vakkert?
 6. Nevn noen kjennetegn ved den sveitsiske eller internasjonale stilen innen grafisk design.
 7. Hva for en moderne skrifttype har blitt oppkalt etter denne stilen?

Oppgave 4

Fordypningsspørsmål

 1. Klikk deg inn på lyrikktidslinja og gå til perioden "Tidlig modernisme" (ca. år 1900). Lytt til fagteksten om perioden, og notér eventuelle opplysninger som ikke har vært nevnt på fagsida eller i videoklippet.
 2. I videoen om modernisme nevner Per Thomas Andersen "frigjøringen av dissonansen" som en viktig endring i overgangen fra tonal til atonal musikk. Hva mener han med dette? Hva er en dissonans? Og hvordan blir dissonansen fri? Spør en fagperson!
Sist faglig oppdatert 17.01.2019
Skrevet av Jorunn Øveland Nyhus og Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Modernisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale