Hopp til innhold

Oppgave

Tarjei Vesaas: Fuglane

Den norske høymodernisten Tarjei Vesaas (1897–1970) er kjent for sine prosalyriske og symbolrike romaner. Karakterene hans er ofte ensomme og isolerte, og de gir leseren et annet blikk på verden og virkeligheten enn det som er vanlig.

Portrett av Tarjei Vesaas

Tarjei Vesaas (1897-1970) i dikterstua si hjemme i Vinje i Telemark 1964.

I romanen Fuglane er det hovedpersonen Mattis som får outsider-rollen. Mattis er ikke like "skarp" og rask i oppfatningen som andre, og folk i bygda kaller han for Tusten. Han er ikke i stand til å skjøtte et vanlig arbeid. Han forstår heller ikke vanlige menneskers humor og ironi, og tankene og fantasien hans tar ofte helt andre veier enn hos andre.

Mattis bor i ei hytte sammen med søstera Hege, som har tatt seg av ham i mange år og som sliter og strever for å livnære dem begge.

Oppgave 1

Vesaas som modernist

Les fagartikkelen om Tarjei Vesaas.

Hvorfor er Vesaas en sentral modernist i norsk litteratur?

Mann sitter i båt på teaterscene. Foto.

Fra en oppsetning av "Fuglane" på Trøndelag Teater i 2010. Øyvind Brandtzæg spilte rollen som Mattis i denne oppsetningen.

Oppgave 2

Tarjei Vesaas: Fuglane (1957)

Les kapitlene fem og seks i Fuglane av Tarjei Vesaas.

  1. Gjør kort rede for den ytre handlingen i de to kapitlene.
  2. Hvem har synsvinkelen i romanen? Hva oppnår forfatteren med dette grunnleggende valget?
  3. Hvorfor oppstår det en konflikt mellom Hege og Mattis, selv om ingen av dem i utgangspunktet vil den andre noe vondt?
  4. Hva sier dette utdraget om Mattis' forhold til søsteren? Mangler han empati?
  5. Når Vesaas gjengir tankene til Mattis, bruker han for det meste tredje persons form. Men noen ganger glir han nesten umerkelig over i jeg-form. Finn noen eksempler på dette.
Sist faglig oppdatert 19.01.2019
Skrevet av Jorunn Øveland Nyhus og Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Modernisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale