Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver til Dekameronen

Dekameronen er ei samling på hundre noveller av den italienske dikteren Giovanni Boccaccio på 1300-tallet. Les fagteksten om Dekameronen og svar på oppgavene.

et utsnitt som viser unge mennesker i fine drakter. Illustrasjon.

Utsnitt av motiv fra Dekamaronen, illustrert av Salvatore Postiglione

Oppgave 1

Lag en presentasjon av diktverket Dekameronen ved hjelp av PowerPoint eller Prezi. Samarbeide gjerne to og to om å løse oppgava. Presentasjonen skal gi svar på disse spørsmåla:
 1. Hva slags bok er Dekameronen?
 2. Hvem har skrevet den?
 3. Når ble den skrevet?
 4. Hva betyr tittelen Il Decamerone?
 5. Boka har en rammefortelling.
  • Hva handler den om?
  • Hva er den historiske bakgrunnen for den?
 6. Hvordan er boka bygd opp?
 7. Hvilke temaer finner vi i novellene?
 8. Hvilke samfunnsgrupper er representert i tekstene?
 9. Forfatteren latterliggjør en spesiell samfunnsgruppe i noen av fortellingene. Hvem er det som får gjennomgå?
 10. Hva slags kvinneskikkelse er Fiametta?
 11. Hva kjennetegner kvinneskikkelsene i Dekameronen?
 12. Hvem får tildelt skurkerollene i novellene?
 13. Hvorfor har Dekameronen også blitt kalt for "Den menneskelige komedie"?
 14. Den tyske dramatikeren Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) har brukt fortellingen om Saladin og Melkisedek i dramaet Nathan den vise (1779). Hvorfor kan denne for- tellingen ha vært aktuelt stoff i opplysningstiden?

Oppgave 2

 1. Hvorfor forteller Filomena historien om Saladin og Melkisedek?
 2. Hva er den konkrete konflikten i fortellingen om de to?
 3. Hva er årsaken til konflikt i fortellingen om ringen?
 4. Denne teksten kan sies å inneholde en fortelling i en fortelling i en fortelling. Forklar hvordan de ulike fortellingene er knyttet sammen.
 5. Se nærmere på Saladin, Melkisedek og på faren i fortellingen om ringen.
  • Er personskildringen direkte eller indirekte? Gi eksempler.
  • Hva slags verdier og holdninger står karakterene for?
 6. Er konflikten i fortellingen om ringen uløst, eller har den en løsning? Grunngi svaret.
 7. Fortellingen om ringen er en såkalt parabel. Hva er en parabel? Slå opp Bokmåls- og nynorskordboka og finn ut.
 8. Boccaccio har kalt fortellingene i Dekameronen for noveller.
  • Kan du peke på noen novelletrekk i teksten du har lest?
  • Og kan du peke på trekk som vi neppe vil finne i moderne noveller fra 1900- og 2000-tallet?
Sist faglig oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Anne Ely Thorenfeldt og Marion Federl

Læringsressurser

Humanisme og renessanse

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell