Hopp til innhold

Oppgave

Samfunn, språk og kultur 1350-1600

I 1349 kommer svartedauden til Norge og legger deler av landet øde. Språk og kultur forfaller. Men i Italia ser vi fra midten av 1300-tallet begynnelsen på en ny utvikling som i løpet av 200 år sprer seg over hele Europa: renessansen.

LK06

Oppgave 1

I Norden bruker vi begrepet middelalder om perioden fra innføringen av kristendommen i 1050 og fram til reformasjonen i 1537.

 1. Hvilken rolle spiller religionen i middelaldersamfunnet?
 2. Hva er det viktigste kjennetegnet på rikdom i middelalderen?
 3. Hvilke stender har mest makt?
 4. Hvorfor er det vanskelig å komme seg opp og fram i middelaldersamfunnet?
 5. I 1349 kommer svartedauden til Norge. Hvilke konsekvenser får dette for det norske samfunnet?
 6. I Italia tar utviklingen en helt annen retning etter svartedauden. Forklar kort hva som skjer.

Oppgave 2

Sagnet om Jostedalrypa.

 1. Hvem var Jostedalrypa?
 2. Hvordan fikk hun navnet sitt?
 3. Hva er den historiske bakgrunnen for sagnet?
 4. Hvilke konsekvenser fikk svartedauden for det norske skriftspråket?
 5. Hvilket språk tok over som administrasjonsspråk i Norge i senmiddelalderen?
 6. Hvilke skriftlige kilder er bevart fra tiden 1350–1600?

Oppgave 3

En smakebit av språket i Norge på1300-tallet

Bilde som viser et brev som dronning Margrete den første har skrevet til mannen sin

Brev fra dronning Margrete til ektemannen, kong Håkon VI. Brevet er skrevet rundt 1370. I brevet klager hun sin nød over forholdene på Akershus, der hun bor mens mannen er på reise. Brevet er ett av dokumentene i Diplomatarium Norvegicum.

Hva betyr denne setningen fra dronning Margretes brev:

"vita skulin j thet min kære herra, at jak ok mine thiænara liidhum stora nøødh, vm mat oc dryk, swa at hwargæ iak ælla the fangom vara nøødthorfft."

Skriv et forslag før du ser på oversettelsen.

"Vite skal I det, min kjære herre, at jeg og mine tjenere lider stor nød på mat og drikke, så at hverken jeg eller de får vår nødtørft.»

Oppgave 4

Nye oppdagelser og nye tanker

Sandro Botticellis berømte maleri Nascita di Venere - Venus' fødsel. Viser gudinnen Venus stående på et skjell nylig kommet opp fra havet. Maleri.

Sandro Botticellis berømte maleri Nascita di Venere - Venus' fødsel

 1. Forklar hva ordet renessanse betyr.
 2. Humanismen er en del av renessansen. Hva fokuserer den på?
 3. Renessansen og humanismen har sitt utspring i Italia på 1300-tallet. Når får disse tankene gjennomslag i Nord-Europa?
 4. Nevn en kjent vitenskapsmann og kunstner som er en viktig representant for denne tiden.
 5. På hvilken måte endrer menneskesynet seg med renessansen?

Oppgave 5

Boktrykkerkunsten og Bibelen på folkespråket

Johan Gutenberg i verkstedet. Illustrasjon.

Johan Gutenberg i boktrykkerverkstedet

 1. Hvem regnes som opphavsmann til boktrykkerkunsten?
 2. Hvorfor var trykkepressen en viktig oppfinnelse?
 3. Når fikk Norge sitt eget trykkeri?
 4. Nevn noen store oppdagelser som ble gjort på denne tiden.
 5. Hvordan endret disse oppdagelsene folks måte å tenke på?
 6. Hvordan klarte kirken å øke rikdommen sin gjennom middelalderen?
 7. Hvem var Martin Luther?
 8. Hvilke sider ved kirken og dens lære er han kritisk til?
 9. Hva ble resultatet av konflikten mellom Luther og den katolske kirke?
 10. Som en følge av reformasjonen ble Bibelen oversatt fra latin til de ulike folkespråkene. Hvorfor fikk vi ingen norsk bibeloversettelse?
 11. Hvordan var talemålet i Norge på 1500-tallet?
 12. Hvordan kan vi vite noe om talemålet på den tiden?

Oppgave 6

Diplomatarium Norvegicum 1489

0:00
-0:00
 1. Hva er Diplomatarium Norvegicum? Du kan f.eks. søke etter informasjon i Wikipedia eller i Store norske leksikon.
 2. Hva var det en kalte for diplom i middelalderen?
 3. Lytt til utdraget fra Diplomatarium Norvegicum.


  • Teksten er et rettsdokument som beskriver et alvorlig lovbrudd. Hva heter de to involverte?
  • Hvor fant hendelsen sted?
  • Hvor og når ble dokumentet skrevet?
  • Hvem er forfatteren av dokumentet?
  • Hva var det som skapte uenigheten mellom de to personene, og hva ble utfallet av konflikten?
  • Hva er den historiske bakgrunnen for at noe så harmløst som en skål kunne utløse sinne?
Sist oppdatert 22.01.2019
Skrevet av Marion Federl og Anne Ely Thorenfeldt

Læringsressurser

Humanisme og renessanse