Hopp til innhold

Oppgave

Den guddommelige komedie

Dantes verk Den Guddommelige komedie (La Divina Commedia) ble skrevet i tidsrommet 1308 til 1321.Se video-klippa fra NRK-programmet lesekunst, og svar på oppgavene.

LK06
Bilde som viser dikteren Dante. I bakgrunnen helvete, skjærsild og paradis

Bildet til venstre viser Dante med boka Divina Commedia i hånda. Bildet er malt av den italienske kunstneren Domenico di Michelino (1417–1491) og befinner seg i domkirken i Firen- ze, Santa Maria del Fiore.

Maleriet viser Dante med et oppslått eksemplar av Divina Commedia. Den ene hånda hans peker mot en rekke syndere som blir ført mot inn- gangen til helvete. Bakerst i midten ser vi skjærsilden, et fjell med sju nivåer eller terrasser som sjelene må slite seg oppover. På toppen av dette fjellet står Adam og Eva og symboliserer det jordiske paradiset. Dantes blikk er vendt mot høyre, mot byen Firenze. Det er tydelig at budskapet i boka er beregnet på innbyggerne i byen. Himmelhvelvet over, med sola og månen, symboliserer de himmelske sfærene.

Den guddommelige komedie - helvetet

Oppgave 1

Se videoklippet fra NRK-serien Lesekunst om helvete.

 1. "Midt i byen ligger domkirken" åpner videoklippet med. Hvilken by er ment, og hvilken kirke?
 2. Hvilket år starter handlingen i boka, og hva er utgangssituasjonen?
 3. Dikteren møter en person som tilbyr seg å være hans veiviser. Hvem er denne personen?
 4. Hvordan beskrives lidelsene i helvete?
 5. Hvordan beskriver Dante djevelen (Lucifer)?
 6. Dante plasserer mennesker fra sin samtid i helvete. Hvem er disse? Hva kan være grunnen til at han gjør dette?
 7. Hvorfor kan dette diktverket kalles en komedie?

Den guddommelige komedie - skjærsilden

Oppgave 2

Se videoklippet fra NRK-serien Lesekunst om skjærsilden.

 1. Hvor befinner skjærsilden seg, ifølge Dante?
 2. En engel risser inn bokstaven p sju ganger i pannen til Dante. Hva står bokstaven p for her?
 3. Kan du tenke deg hvorfor det er nettopp sju p-er?
 4. Hva skjer med sjelene på veien oppover fjellet?
 5. Hvorfor går noen gjennom skjærsilden?
 6. Hvorfor er det nettopp Vergil som blir Dantes følgesvenn?
 7. Hvorfor kan ikke Vergil følge Dante inn i paradiset?

Den guddommelige komedie -paradiset

Oppgave 3

Se videoklippet fra NRK-serien Lesekunst om paradiset.

 1. Hvem tar imot dikteren i Paradiset?
 2. Hva symboliserer denne personen?
 3. Hva ville Dante med dette diktverket, ifølge professor Trond Berg Eriksen?
 4. Hva kan dette verket gi leseren i dag?
Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Marion Federl og Anne Ely Thorenfeldt

Læringsressurser

Humanisme og renessanse