Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har fulgt denne læringsstien, skal du:

  • ha kjennskap til renessansedikteren Boccaccio og diktverket  Dekameronen
  • ha kjennskap til opphavet til den skjønnlitterære novella
  • ha lest og lyttet til to noveller fra Dekameronen og svart på spørsmål knyttet til teksten
  • ha sammenlignet kravene til ei novelle fra 1300-tallet med kravene til ei moderne novelle