Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har fulgt denne læringsstien, skal du:

    • ha kjennskap til renessansedikteren Boccaccio og diktverket  Dekameronen
    • ha kjennskap til opphavet til den skjønnlitterære novella
    • ha lest og lyttet til to noveller fra Dekameronen og svart på spørsmål knyttet til teksten
    • ha sammenlignet kravene til ei novelle fra 1300-tallet med kravene til ei moderne novelle