Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter å ha fulgt denne læringsstien skal du:

  • ha kunnskap om visjonslitteratur i middelalderen
  • kjenne til og ha lyttet til utdrag fra Den guddommelige komedie, og kunne sette diktverket inn i en samfunnsmessig og litterær sammenheng
  • kjenne til og ha lest utdrag fra visjonsdiktet Draumkvedet
  • kunne sammenligne Draumkvedet og Den guddommelige komedie
  • kjenne til forestillinger om helvete i ulike kulturer og tidsperioder
  • kunne sammenligne framstillinga av helvetet i renessansen med måten helvetet framstilles på i moderne medietekster
  • kunne skrive en strukturert tekst på sidemål om et norskfaglig emne