Hopp til innhold

Oppgave

Tre skriveoppgaver om ære

Skriveoppgaver der du skal sammenligne betydninga av ære og hevn i ættesagaene med tilsvarende forestillinger i vår egen tid. Velg en eller flere av oppgavene.

Fingre som skriver på tastatur. Fotografi.

Lag et resymé

Tekst 1

Dagbladet: Hevn og ære i Njåls saga

Tekst 2

Forskning.no: Æresdrap – en europeisk tradisjon?

  • Lag et kort resymé av de to artiklene.
  • Hva forteller artiklene om bakgrunnen for æresdrap i antikken og i norrøn tid?

Skriv en fagartikkel

Skrivetips: Under lupen: Fagartikkel

Tekst 3

Lytt til radiodokumentaren om drapet på kurdiske Fadime: Sveriges radio: Mordet på Fadime

Tekst 4

Les intervjuet med Unni Wikan, som har forsket på dette drapet: Klassekampen: Kaster nytt lys over æresdrap

Skriv en fagartikkel på ca. 300 ord om

  • hva som skjedde med Fadime
  • hvordan Wikan forklarer det som skjedde

Skriv et essay

Skrivetips: Essay

Skriv et essay på ca. 600 ord der du gjør rede for ære og hevn som motiv i norrøn litteratur, og i hvilken grad slike forestillinger preger måten mennesker tenker på i vår tid.

Sist faglig oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Norrøn tid

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell