Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Dramatiser en islandsk ættesaga

Se en elevprodusert dramatisering av Gunnlaug Ormstunges saga og lag selv en dramatisering av sagaen om Gisle Sursson.

I den dramatiserte fortellingen om Gunlaug Ormstunge har elevene fra Vågsbygd videregående skole valgt ut en del sentrale scener fra ættesagaen.

Steg 1: Studer elevproduksjonen

Fortellerstilen i ættesagaene skifter mellom referat og scener. Hvordan har elevene ved Vågsbygd videregående skole løst dette i sin dramatisering av scener fra Gunnlaug Ormstunges saga?

Steg 2: Dramatiser en ættesaga

Lag en tilsvarende dramatisering eller filmproduksjon med utgangspunkt i sagaen om Gunnlaug Ormstunge eller Gisle Surssons saga.

  • Lag først et skriftlig manus.
  • Lag deretter et bildemanus som viser de ulike scenene (sted, personer, gjenstander, replikker, overgangsbilder).
    • Hvordan bør overgangen mellom scenene være for at det skal bli en sammenhengende fortelling?
    • Hvilke dramatiske eller filmatiske virkemidler vil dere bruke for å framheve egenskapene ved karakterene i fortellingen og få tilskuerne til å leve seg inn i stykket?
  • Filer

    • Bildemanus TV (PDF)
  • Publiserer filmen på YouTube.

Tips oss i NDLA om filmene dere legger ut! Vi legger gjerne ut lenker til gode elevproduksjoner som er publisert på YouTube.

Sist faglig oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Norrøn tid

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell