Hopp til innhold

Oppgave

Spørsmål til teksten «Historia og historiene om Norge»

Oppgaver til en fagtekst om betydningen av norsk historie og folkediktning for nasjonsbygginga på 1800-tallet. Disse spørsmåla oppsummerer det viktigste innholdet i fagstoffet "Historia og historiene om Norge".

Du kan godt lese spørsmåla før du begynner å lese teksten, slik at du vet hva du skal leite etter i teksten. Du kan også velge å jobbe med spørsmåla etterpå, slik at du kan repetere og se hva du har fått med deg.

  1. Nevn noen viktige årsaker til at Norge i løpet av 1800-tallet utvikler seg til å bli en mer stolt og selvbevisst nasjon.
  2. Hva slags tekster skreiv Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson på midten av 1800-tallet?
  3. Hvorfor er disse tekstene sentrale sett i lys av ideen om nasjonsbygging?
  4. Hvilke andre tekster som har fått betydning for nordmenns syn på seg selv og sin nasjonale identitet, kom ut i denne perioden?
  5. Hvorfor fikk illustrerte utgaver av for eksempel Snorres Kongesagaer og Norske folkeventyr betydning for nasjonsbygginga / «det norske prosjektet»?
Sist faglig oppdatert 29.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Fortellinger om det norske

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale