Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du:

    • kjenne til hvilken rolle norsk historie og fortellinger om Norge spiller for utviklinga av en nasjonal identitet på 1800-tallet
    • kjenne til hvordan forfattere som Welhaven og Wergeland bidro i debatten om «det norske»
    • kunne tolke tekster i ulike sjangre der «det norske prosjektet» er motiv og tema
    • forstå hvorfor folkediktninga ble sentral i «det norske prosjektet»