Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  En læringssti om nasjonsbygging og hva som preget debatten om «det norske», politisk og ideologisk, de første tiåra på 1800-tallet.

   

  Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til hva som preget debatten om «det norske», politisk og ideologisk, de første tiåra på 1800-tallet
  • vite hva «Norske selskab» var, og hvordan personer i «selskabet» preget debatten om «det norske» på slutten av 1700-tallet
  • ha kjennskap til Johann Gottfried von Herder og hans teori om «folkeånden»
  • kunne sammenligne ulike nordiske fedrelandssanger og forstå hvilket syn på nasjonen som kommer til uttrykk i dem
  • forstå at «det norske prosjektet» var del av et større europeisk prosjekt, der man i ulike land var på jakt etter en nasjonal identitet