Hopp til innhold

Øvelse

Kva hugsar du frå e-forelesinga om pronomen?

No skal du sjekke kva du hugsar frå e-forelesinga om pronomen. Sit gjerne saman i par og gjer øvingane.

Øving 1

Sit gjerne saman i par og hjelp kvarandre med denne oppgåva. De får sjå fire setningar. Ei av dei fire setningane har feil pronomenbruk. Avgjer kva for setning som er feil, og forklar kva feilen består i.

Øving 2

Kva pronomen passar?

Sist faglig oppdatert 19.05.2019
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Nynorskkurs

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter