Hopp til innhold

Oppgave

Språket i mellomnorsk tid

Oppsummeringsspørsmål om språket i mellomnorsk tid.

Bryggen i Bergen ca 1580. Båter i forkant. Utsnitt av Schoelus-stikket. Illustrasjon.

Bryggen i Bergen, ca 1580

Oppgave 1: Mellomnorsk tid

  1. Hvilke to viktige historiske hendelser kan vi bruke for å markere henholdsvis begynnelsen og slutten på den mellomnorske perioden?
  2. Hva skjer med talemålet i mellomnorsk tid?
  3. Hva er årsakene til at dansk overtar som skriftspråk i Norge?
  4. To konsonantlyder som fortsatt finnes i moderne engelsk og islandsk, forsvinner i mellomnorsk tid. Hvilke konsonanter er dette?
  5. I mellomnorsk tid øker tallet på lånord fra nedertysk. Gi noen eksempler. Er disse ordene i bruk også i dag?
  6. Fra nedertysk har norsk også fått en rekke prefikser og suffikser (forstavinger og endinger), for eksempel prefiksene an-, for- be-, og suffiksene -bar,- heit. Er de mest brukt i bokmål eller i nynorsk i dag?

Oppgave 2: Hvorfor snakker bergenserne så rart

Les VG-artikkelen:

Derfor snakker bergensere så rart
  1. Hvor lenge var hanseatene i Bergen, og hva gjorde de der?
  2. Språkforsker Agnete Nesse beskriver språktilstanden i Bergen i hansatiden som "passiv tospråklighet". Hva vil det si?
  3. På hvilke områder har bergensdialekten blitt påvirket av hanseatenes språk, nedertysk?
  4. Hvilken grammatisk endring har spredd seg fra Bergen til hele landet?
Sist faglig oppdatert 30.10.2018
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Språkhistorie og språkpolitikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale