Hopp til innhold

Film og filmklipp

Omsorgssvikt

LK06

Mange barn blir utsatt for overgrep fra nære familiemedlemmer. Noen ganger blir omsorgssvikt oppdaget, men mange barn går gjennom hele barndommen uten at noen finner ut av det.

Hvorfor er omsorgssvikt så vanskelig å oppdage? Hvis vi har mistanke, hvorfor gjør vi ikke noe med det? Frykter vi konsekvensene, eller vet vi for lite om hvordan vi skal gå fram?

Stine Sofies Stiftelse har laget et verktøy som kan gjøre oss flinkere til å avsløre omsorgssvikt. Verktøyet består av bøker, brosjyrer og filmer, og kan brukes av alle som arbeider med barn og unge. Målet er å hjelpe barna med å finne trygge voksne som de kan snakke med om vonde hendelser og hemmeligheter.

Sist oppdatert 16.03.2018
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Omsorgssvikt