Hopp til innhold

Fagartikkel

Noen mulige hjelpetiltak

Noen ganger er det slik at hjelpetiltak i hjemmet ikke er nok for hverken barna eller familien for øvrig. Da er det behov for andre hjelpetiltak.

LK06
rosablomst. foto.

Der det er best for barnet å vokse opp en annen plass, er problemene for store i familien til at de lar seg løse med lettere hjelpetiltak. Barna får fortsatt ha kontakt med familien sin, men hvor ofte varierer fra tilfelle til tilfelle. Som oftest skjer det i samarbeid med familien, som et frivillig hjelpetiltak, men noen ganger må barnevernet gripe inn mot familiens vilje.

Noen familier kommer over kneika etter en kort tid med hjelp mens andre trenger langsiktig hjelp. Det er utviklet en rekke metoder som kan benyttes.

Her er noen eksempler på metoder:

 • Parent management training Oregon (PMTO) er laget for barn i alderen 3 til 12 år, og målet er at barn og foreldre skal gjenopprette en god relasjon slik at uønsket atferd brytes og gunstig utvikling fremmes.
 • Webster Stratton, også kalt de utrolige årene, er for barn i alderen 2 til 8 år. Metoden er svært effektiv for barn med atferdsproblemer. Foreldre får hjelp til barneoppdragelse og til å bygge relasjoner til barna sine.
 • Multisystemisk terapi (MST) er et hjelpetiltak for unge i alderen 12 til 18 år. Her vektlegges styrking av foreldrenes oppdragelsespraksis. Dette tiltaket skjer i nært samarbeid med det øvrige nettverket og i samarbeid mellom hjem og skole.
 • ART (Aggression Replacement Training) er et alternativ til aggresjon, vold, rus, gjenger og kriminalitet. Her tilbys ungdom og familier som ønsker det, hjelp til blant annet økt sosial kompetanse, sinnemestring, konfliktløsning og motivasjonsarbeid.
Dette er hjelpetiltak som settes inn i hjemmet for en kortere periode for å gi foreldrene opplæring i å gi omsorg. Hjelpetiltakene er tilpasset ulike aldersgrupper, fra småbarn til ungdommer.

Kursene og tiltakene holdes av fagfolk som er spesialutdannet til det. Hjelpetiltakene er kortvarige og sikter mot å lære opp foreldre og barn til å takle vansker på egen hånd. Mange familier har gjennomgått slike tiltak med gode resultater. I noen tilfeller er det nok med råd og veiledning, i andre tilfeller ikke.

Det skrives mye i avisene når barnevernet griper inn for raskt i en familie, men problemet med at det gjøres for lite, er mye større. Det forteller mange barn om. Det er derfor et godt råd å si fra hvis et barn ikke har det godt, selv om det er vanskelig. Å være barn som er utsatt for omsorgssvikt, er vanskelig, så de prøver å fortelle hva de har opplevd, på ulike måter.

Øye og bokstavtavle. Illustrasjon.

Vi må se...


Vi må være klar over at vi har ulikt syn på hva omsorgssvikt er, men dette må aldri bli en sovepute som gjør at vi ikke griper inn ved mistanke om omsorgssvikt.

Utfordringer til deg

 1. Jobb i grupper og finn ut hvordan barnevernet jobber i de tilfellene der barn må over i fosterhjem. Presenter dette for klassen.
 2. Hva er parent management training Oregon (PMTO),
  Webster Stratton, multisystemisk terapi (MST)
  og ART?
 3. Fordypning: Søk på nettet og finn ut mer om disse hjelpetiltakene.
Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Rita Hestad Jenssen, Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Omsorgssvikt