Hopp til innhold

Fagartikkel

Psykiske overgrep

Som fagarbeider skal du lære deg og observere barna slik at ulike overgrep kan oppdages tidlig, samt sørge for en god relasjon til barnet for å skape trygghet.

LK06
Jente som balanserer på lysstripe. Foto.

Psykiske overgrep mot barn omfatter de forholdene der omsorgspersonene ødelegger eller forhindrer utvikling av et positivt selvbilde hos barnet (Kari Killén 2004).

Kari Killén deler inn psykiske overgrep etter hvilken type situasjon barnet utsettes for. Barn kan for eksempel terroriseres med trusler om straff eller å bli forlatt. De lever i konstant bekymring for eksempel for foreldrenes livsstil.

De kan være bekymret for

  • foreldrenes rusmisbruk
  • vold fra foreldrene
  • at foreldrene skal bli psykisk syke
  • at de selv skal bli holdt borte fra aktiviteter
De kan også oppleve at de tillegges egenskaper som foreldrene opplever som uønskete, og som gir grunnlag for avvisning.

Symptomer

Symptomer hos disse barna er psykiske problemer, ofte med smertetilstander, kroppslige (somatiske) symptomer, angst og spiseforstyrrelser. Barna kan være svært ivaretakende overfor foreldrene sine, eller de kan være urolige og utagerende.

Behandling og oppfølging av disse barna bør være tverretatlig for å sikre god nok hjelp. Det betyr at flere fagpersoner må samarbeide om behandlingen av barna. De må ha et felles mål for behandlingen, og det krever gjensidig tillit mellom de involverte. Her må ikke taushetsplikten ødelegge for samarbeidet. Barnets beste bør være felles mål.

Det er ikke lov å bruke det man kaller psykisk vold i barneoppdragelsen, som å kalle barn stygge ting, krenke, true, latterliggjøre eller ydmyke barnet. Kilde: Barneombudet

Utfordringer til deg

  1. Hva er psykiske overgrep?
  2. Gi eksempler på forhold som barn kan oppleve som psykiske overgrep.
  3. Hvordan virker psykiske overgrep på barn?
  4. Hvilke symptomer kan vi se på psykiske overgrep?
  5. Hvordan kan en slik behandling foregå? Ring ulike etater som arbeider med dette, og hør hvordan de gjør det.
Sist oppdatert 21.06.2018
Skrevet av Rita Hestad Jenssen, Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Omsorgssvikt