Hopp til innhold

Fagartikkel

Vanskjøtsel

Vi kaller det vanskjøtsel når foreldre har vanskeligheter med eller manglende evne til å engasjere seg følelsesmessig i barnet på en god måte. Vanskjøtsel innebærer at foreldrenes atferd og livsstil skaper en omsorgssituasjon hvor barnet lever med kronisk bekymring.

LK06
Jente som balanserer på lysstripe. Foto.

Vanskjøtsel er ofte til stede fra fødselen av, men barnet kan også være vanskjøttet under svangerskapet.

Vanskjøtsel har ulike side:

 • den følelsesmessige
 • den ernæringsmessige
 • den materielle
 • den sosiale
 • den medisinske
 • den utdanningsmessige
 • den at foreldrene overlater barna til seg selv
  (Kari Killén 2004)

Ofte er det snakk om rusmisbruk og dårlig ernæring, men også at foreldre er i ulike kriser, som depresjoner eller andre psykiske lidelser. Symptomer hos et spedbarn som er vanskjøttet, kan være at det lukter vondt og er skittent og ustelt, og at det ofte har bleieutslett. Hvis barnet er underernært eller feilernært, vil ofte magen være oppspilt. Barnet har vanskelig for å legge på seg, og det kan være dehydrert.

Hos barn som er eldre, kan tegnene på vanskjøtsel være dårlig tannhygiene, sen språkutvikling, forsinket motorisk utvikling eller at barnet er passivt og apatisk.

Det at foreldre ikke følger opp barna når det gjelder medisinsk behandling, er også vanskjøtsel. Når barn viser liten eller mangelfull vekst og utvikling på tross av at de får god nok ernæring, er det snakk om følelsesmessig vanskjøtsel.

Det hender at foreldre har en forvrengt oppfatning av barnet, er negativt innstilt til det og ikke klarer å engasjere seg følelsesmessig på en god måte.

Barn som blir utsatt for alvorlig vanskjøtsel, trenger hjelp, ofte med sykehusinnleggelse. Alvorlig vanskjøtsel skal meldes til barnevernet.

Utfordringer til deg

 1. Hvordan vil du definere vanskjøtsel?
 2. Hvilke ulike sider har vanskjøtsel, og kan du forklare dem?
 3. Hvilke tegn skal du se etter for å oppdage vanskjøtsel?
 4. Hva tror du er grunnen til at barn som har vært utsatt for alvorlig vanskjøtsel, må legges inn på sykehus?
Sist oppdatert 21.06.2018
Skrevet av Rita Hestad Jenssen, Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Omsorgssvikt