Hopp til innhold

Fagartikkel

Fysiske overgrep

Fysiske overgrep er i strid med FNs barnekonvensjon og er straffbare handlinger etter norsk lov. Slike overgrep er også i strid med grunnleggende verdier og oppfatninger om hvordan barns liv bør være.

LK06
Kvinne med hendene foran ansiktet. Foto.

Fysiske overgrep innebærer at en voksen person påfører et barn smerte, kroppslig skade eller sykdom. Mishandlingen kan ta form av blant annet slag, med eller uten bruk av gjenstand, spark, lugging, klyping, biting, kasting, brenning eller skålding. I de groveste tilfellene kan overgrepene ta form av forgiftning, drapsforsøk eller drap (SOU200: 72).

I stortingsmelding nummer 40 (2001–2002) er det understreket at innsatsen overfor barn og unge som utsettes for overgrep, bør styrkes. Dette er det bred enighet om blant fagfolk, offentlige myndigheter og forskere.

Det er viktig å merke seg

 • hvor på kroppen skaden er
 • hvilken forklaring barnet eller foreldrene har på skaden
 • at selv om fysiske skader leges, vil barn som er utsatt for fysiske overgrep, få store psykiske belastninger

I Norge er det ikke lov til å slå barn, og foreldre skal ikke slå barna sine i noen tilfeller, heller ikke for å straffe eller for å oppdra. Ingen barn skal oppleve å bli slått av foreldrene sine. Barn trenger beskyttelse og omsorg fra foreldrene, og det er ikke lov å skade barna sine ved å utsette dem for vold. Ulike måter å utsette barn for vold på kan være å slå, klappe til, sparke, klype og lugge.

Kilde: Barneombudet

Münchhausen by proxy-syndromet

Når barn blir innlagt gjentatte ganger på sykehus av omsorgspersoner, oftest mor, som dikter opp eller med vilje har påført barnet skader, kan det være snakk om en psykisk lidelse hos mor.

Barna kan være påført skader som forgiftning eller feilmedisinering. Mødrene er ofte overengasjert i barna og sykdomsbildet deres. Det kan få leger til å utføre unødvendige og smertefulle undersøkelser av barnet, og da snakker vi om mødre som har et stort behov for oppmerksomhet.

Dette kalles Münchhausen by proxy-syndromet og er en form for psykisk overgrep der foreldrene fabrikkerer en sykdom som de tillegger barnet. De fabrikkerer både symptomer og utviklingshistorien til sykdommen. De setter seg ofte grundig inn i symptomene på en tilstand og beskriver tilstanden til barnet overbevisende.

Syndromet har sammenheng med foreldreholdninger og handlinger som strekker seg fra det å være opptatt av og bekymret for barnets helse til det å fabrikkere en sykdom, påvirke laboratorieprøver og aktivt påføre barnet symptomer. Foreldrene fremstår som omsorgsfulle, men barnet kan være i alvorlig fare. (Kilde: Meadow, R, bøker skrevet i 1977, 1982a, 1982b, 1990, 1998, 1999, 2000).

Her i psykologitidskriftet kan du lese mer: Münchausen syndrome

Utfordringer til deg

 1. Hvordan vil du definere fysiske overgrep?
 2. Hvordan tror du barn opplever å bli slått?
 3. Hva sier barneombudet om å slå barn?
 4. Hva er Münchhausen by proxy-syndromet?
 5. Det finnes kulturelle forskjeller i hvordan man ser på det å slå barn. Søk på nettet og se hva du kan finne om dette temaet. Diskuter det dere finner, med utgangspunkt i utsagnet «vi må aldri akseptere fysisk vold mot barn, uansett kultur».
 6. Fordypningsoppgave:
  Finn ut hva barnekonvensjonen og lovverket sier om fysisk omsorgssvikt.
Sist oppdatert 21.06.2018
Skrevet av Rita Hestad Jenssen, Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Omsorgssvikt