Hopp til innhold

Fagartikkel

Hvordan oppdage omsorgssvikt?

I mange familier der barn utsettes for omsorgssvikt, er det ikke synlig utenfra. Det er derfor svært viktig å ha kjennskap til risikofaktorer og hva en skal se etter for å avdekke dette.

Hender som holder jord formet som et hjerte. En grønn spire kommer opp av jorda. Foto.

Barn er forskjellige og reagerer på forskjellige måter når de har det vondt.

Noen barn som er utsatt for omsorgssvikt reagerer med å bli rampete og umulige, de kan trekke seg unna andre, bli asosiale og vanskelige å få kontakt med. Dette gjelder særlig dem som har vært utsatt for vold. Andre kan bli overlydige og lærer dermed ikke å ta vare på seg selv. De kan lett bli misbrukt av andre.
Noen trekker seg unna og blir de usynlige barna som det er lett å overse. De blir ofte ensomme og har vanskelig for å skaffe seg venner.
Det er også barn som blir ukritiske til andre. De kommer fort i kontakt med fremmede, har ingen sperrer og blir ofte utnyttet.

Barn som er utsatt for grov omsorgssvikt, har ofte en forsinket utvikling. Det kan blant annet gi seg utslag i veksthemming og sen språkutvikling. Angst og depresjon er svært vanlig. Når barn kommer i puberteten, kan vanskene forsterke seg, og faren for selvskading og selvmordsforsøk er stor.

Det at et barn er deprimert, trenger ikke alltid å være tegn på at det er utsatt for overgrep. Det er viktig å huske at det kan være andre årsaker som ikke har sammenheng med overgrep. Noen barn er mer sensitive enn andre, og depresjonen kan skyldes andre forhold.

Utfordringer til deg

  1. Hvorfor er det viktig å kjenne til risikofaktorene for omsorgssvikt?
  2. Gir alle barn de samme signalene på at de har det vondt?
  3. Lag en oversikt over vanlige tegn på omsorgssvikt.
  4. Lag en tekst om omsorgssvikt til et av bildene.
Sist faglig oppdatert 21.06.2018
Skrevet av Rita Hestad Jenssen, Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Omsorgssvikt

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter