Hopp til innhold

Fagstoff

Sorg

Vi beskriver ofte sorg som en reaksjon på et tap av noe eller noen som har vært viktig for oss eller stått oss nær. Det kan være et kjæledyr, en bekjent, en venn eller et familiemedlem.

Blomst. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det kan også være et menneske som vi aldri har kjent, for eksempel Michael Jackson, eller en ting som har hatt stor betydning.

Sorg er en reaksjon som også kan oppstå som følge av et sjokk eller en endring som et barn eller en ungdom kan ha følelsesmessige vanskeligheter med å håndtere på en fornuftig måte. Sorg kan oppstå hvis mor og far flytter fra hverandre og blir skilt. Sorg kan være en naturlig reaksjon hvis et barn må flytte til en ny by og opplever å ha mistet alle vennene sine.

Et slikt tap, eller en uventet og stor endring, kan for mange barn og unge være smertefullt. De fleste av oss kan gjenkjenne den smertefulle følelsen av sorg og den etterfølgende sorgreaksjonen. Hvordan barn og unge reagerer på sorg, varierer. Det er derfor viktig at man aldri bagatelliserer et barns følelser med bemerkninger som «det var jo bare en hund», «dere ses sikkert en gang igjen» eller «du kjente ham jo ikke engang». Slike bemerkninger gjør ofte vondt verre.

Barn og unges reaksjoner på sorg er ofte svært forskjellige og avhenger også i stor grad av det individuelle barnet. Generelt kan vi se noen fellestrekk hos dem som opplever sorg. Det kan være savn av mennesket som har gått bort, tingen som er mistet, eller forelderen som har flyttet.

Noen vanlige sorgreaksjoner kan være frykt, redsel, sinne, gråt, mindre energi og en generell følelse av nedstemthet. Også påtrengende – og noen ganger ubehagelige – minner kan føre til sorgreaksjoner hos barn og unge. Det å måtte tilpasse seg en ny hverdag som følge av tapet eller den vanskelige endringen, gjør også en del barn utrygge.

Utfordringer til deg

  1. Hvordan vil du beskrive sorg?
  2. Hva kan utløse sorg hos barn og unge?
  3. Hvorfor skal du ikke bagatellisere barns følelser?
  4. Hva regner vi som typiske reaksjoner på sorg?
  5. Beskriv hvordan barn i ulike aldre reagerer på sorg.
  6. Hvilke tegn bør du som barne- og ungdomsarbeider være oppmerksom på når det gjelder barn og sorg?
  7. Gi eksempler på hjelpemidler vi kan bruke når vi skal snakke med barn og unge om sorg.
CC BY-SASkrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid. Rettighetshaver: Amendor
Sist faglig oppdatert 18.05.2018

Læringsressurser

Omsorg

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter