Hopp til innhold

Fagartikkel

Omsorg i barnehagen

Det er store forskjeller på hvor gamle barna er når de begynner i barnehagen. Noen barn begynner som før de er 1 år, mens andre begynner senere.

Barn leker i barnehagen. Foto

Når barn begynner i barnehagen

Når barn begynner i barnehagen, er det viktig at de blir møtt med trygghet og omsorg. Både barn og foreldre skal føle seg velkommen. Foreldrene må kjenne at du som voksen er der for å ta deg av deres barn. Din oppgave er å skape trygghet og tillit i forholdet til både foreldre og barn.

Barna må få bruke tid på å bli kjent, og de første dagene bør barnet og foreldrene være sammen i barnehagen. Barn kommer ofte fort i kontakt med hverandre, og mange finner andre barn å leke med eller noe å gjøre relativt fort. Andre barn bruker lengre tid og har vanskeligere for å slippe foreldrene. Å løsrive seg fra foreldrene kan oppleves skremmende, siden barn ofte har hatt få, men nære personer rundt seg i starten av livet.

Når barna synes det vanskelig at foreldrene må gå, er de ofte lei seg og gråter mye. Det å være nær barna, akseptere at de gråter og er lei seg, og sette ord på det for dem kan være en hjelp. Som voksne kan vi aldri tvinge noen til for eksempel å trives eller slutte å gråte. Det er indre følelser som bare barnet selv styrer.

Rammeplanen for barnehagen slår fast at personalet i barnehagen er forpliktet til blant annet å vise omsorg og skape trygghet og gode læringsvilkår for alle barn. Barnehagen skal ta imot barn og foreldre med åpne armer, sette seg inn i deres situasjon og skape trygghet og gode forutsetninger for barnet.

Som barne- og ungdomsarbeider er det viktig at du har tenkt over hvordan det første møtet med barnehagen kan oppleves for barnet. Hvordan er det å møte noe som er fremmed og nytt?

Grunnleggende behov

Barnehagene har sin egen dagsrytme som bestemmer når aktiviteter skal skje, og når de ulike rutinegjøremålene som for eksempel mat og stell skal foregå. Faste daglige rutiner skaper trygghet for de minste barna og danner grunnlaget for en god utvikling.

I Maslows behovspyramide kommer det fram at de kroppslige behovene for mat, søvn, trygghet og så videre må være dekt før du kan motivere barna til å komme på et høyere nivå i pyramiden. Du kan lese mer Maslows behovspyramide

Under finner du noen eksempel på rutinesituasjoner i barnehagen som vi kan bruke til å skape gode omsorgsrelasjoner.

Ved stellebordet
Å stelle små barn innebærer blant annet å sørge for at barnet har det rent og tørt, altså at vi skifter bleie regelmessig.

Bruk god tid på hvert enkelt barn når du skifter bleie. Du har en fin anledning til å kommunisere med barnet og kanskje snakke litt om ulike hendelser. Du kommer i nær relasjon til barnet og kan godt utnytte muligheten du har til å få øyekontakt med barnet, le sammen, synge sammen, eller skape en god atmosfære på andre måter.

Under stellet kommer du nært inn på barnet, og du bruker sansene dine til å se om barnet har det bra. Du kjenner om barnet er varmt, ser om det har bleieutslett, og hører om barnet føler seg trygt på stellebordet. Det ligger mye omsorg i å være åpen for disse inntrykkene og tolke dem til barnets beste.

Barn bruker bleie de første årene av livet sitt. Det varierer fra barn til barn hvor tidlig de begynner å gå på do og greie seg uten bleie.

Når du skal stelle barn må du ta hensyn til sikkerhet. Gå aldri fra barnet alene på stellebordet, og sørg for å ha alt du trenger, i nærheten. Å ivareta barns sikkerhet er en viktig del av omsorgen.

Påkledning

Å ha gode og praktiske klær er viktig for at barna skal få utfolde seg og leke.

Klær som er trange, gir liten bevegelsesfrihet, og barna kan bli stående mye stille. Det fører ofte til at barna fryser, og da er det ikke så gøy å være ute. Det samme gjelder for de klærne de bruker inne. Selv om man kanskje ikke fryser, er det ubehagelig å gå med klær som strammer eller er for små.

Når barna leker inne, kan det være stor aktivitet, og barna kan lett bli svette. Det er ikke alle barn som kjenner om de er varme eller kalde selv, så da trenger de hjelp til å regulere dette.

Barn trenger hjelp til påkledning i større eller mindre grad. Sørg uansett for at barnet er hensiktsmessig kledd fra innerst til ytterst.

Når det er kaldt ute

Ullundertøy er behagelig og godt å ha innerst. Det er lett og varmt på kroppen. Noen barn synes det klør med ull, og da kan superundertøy eller tynn fleece være et godt alternativ.
Når du skal ta på en utedress, må du passe på at undertøyet ikke sklir opp og legger seg krøllete under dressen. Det skal være behagelig, bevegelig og varmt nok for barna.

Hva som er varmt nok, endrer seg hele tiden, så det må du vurdere sammen med de andre voksne i barnehagen. Det kan variere fra barn til barn hvor mye klær de trenger å ha på seg, både når de er ute, og når de er inne. Noen er varme av seg, mens andre liker å ha mer klær på.

Hvilke votter du velger, har også betydning for barnets aktivitet ute. Tynne fingervanter kan bli kaldt om vinteren, og tykke polvotter gjør det vanskelig for barna å gripe leker. Tynne polvotter, fleecevotter eller regnvotter med ullhansker inni kan være gode alternativ. Barna blir ofte våte på vottene, så du må sørge for at de har med skift og bytter til tørt. Det samme gjelder for sokker og sko.

I noen perioder av året kan det være vanskelig å vite hva som er riktig utstyr, og det er viktig å snakke med foreldrene om å ha med flere skift.

Det ligger mye omsorg i å sørge for at barn er godt og riktig kledd for enhver anledning. Da opplever barnet velbehag og trivsel med seg selv.

Når et barn sover ute i vogn, må du alltid være oppmerksom på hvilken temperatur det er. Det er viktig å tenke over og følge med på hvor mye klær de har på seg og over seg.

De barna som sover inne i seng eller lignende, kan godt ha litt mindre klær på seg, men her spiller det også en rolle hvor kaldt det er i rommet, hva barnet har over seg, og så videre. Som barne- og ungdomsarbeider skal du være i stand til å vurdere hva som er hensiktsmessig i de enkelte tilfellene. Syns du det er vanskelig, må du rådføre deg med kollegaer på arbeidsplassen.

Klær i bomull

 1. Hvilke egenskaper har bomull?
 2. I hvilket vær er bomull best?
 3. Hvordan vil du bruke bomullsklær på barn?

Ullklær

 1. Hvilke egenskaper har ull?
 2. Hvorfor er det viktig å kle seg med ull innerst mot kroppen?
 3. Hva er kunstfiber?
 4. Hvilke egenskaper har kunstfiber?
 5. Hvordan vil du kle på et barn som skal ut og leke når det er kaldt om vinteren?
Hvile og søvn i barnehagen

Noen barn trenger å sove både en og to ganger i løpet av barnehagedagen. Andre kan få dekt behovet gjennom bare å slappe av litt uten å sove. En av omsorgsoppgavene du som barne- og ungdomsarbeider har, er å se når barna har behov for hvile eller søvn.

Liten gutt som sover.foto

Søvn i barnehagen

I noen barnehager sover de små barna i senger inne, mens andre bruker madrasser på gulvet. Uansett bør barnet ha sin egen plass å sove på, der barnet kjenner seg trygt, og der det har sin egen dyne og pute.

Noen barn sover ute i vogn. Det er en god plass å hvile, men det er en del ting du skal være oppmerksom på:

 • Plasseringen av vognen både i forhold til vind eller trekk og sol er viktig. Om sommeren kan lett vognen bli stående i sola selv om du satte den i skyggen.
 • Vognen må alltid være under tilsyn av voksne.
 • Sirkulasjonen av luft er mindre i en vogn.
 • Vær nøye med hvilke klær du lar barna ligge å sove i. Det kan fort bli for varmt eller for kaldt.
 • Sjekk temperaturen på barnet, og ikke bare på hendene.
 • Bruk alltid myggnetting slik at katter og andre dyr ikke kommer inn til barnet.
 • Sjekk at vognen står støtt.
 • Sjekk at vognen er godt isolert i bunnen.

Kuldegrense

På nettsidene til Norges Astma- og Allergiforbund får en lege spørsmål om kuldegrensen for å la barn sove ute i vogn:

Hva er kuldegrensen for å være ute med astmabarn på 1–3 år? Hva er kuldegrensen for at de ikke bør sove ute i vogn?

Legen svarer:

Kald luft tolereres nok noe forskjellig før et astmabarn blir dårlig, og det erfares nok av de fleste foreldre. Men la meg likevel prøve å gi noe generelle råd.

Avkjølingen av luften blir større jo mer det blåser. La derfor barnet være i le for vinden. Hvor lenge barnet er ute i kulda, er også avgjørende. Kortere turer i 10 minusgrader kan gå bra, mens soving ute for et astmabarn ved samme temperatur kan bli for mye. Er barnet inne i en god fase, kan 5 minusgrader være en grei grense. Er han eller hun dårlig, er det bedre å sove inne med åpent vindu for å få frisk luft.

Etter hvert som barna blir eldre, tåler de selvsagt mer av kulda i de gode periodene.

Vennlig hilsen barnelege Thor-Øistein Endsjø

Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund

Grensesetting

Barn trenger hjelp til å sette grenser. Det kan oppleves vanskelig å bestemme hva barn skal få lov til og ikke, men selv om det er vanskelig, er det nødvendig. Barn trenger omsorgsfulle rammer rundt seg, og det at voksne er tydelige og snakker med dem om det, skaper trygghet. Grenser kan være forskjellige hjemme og i barnehagen, men barna lærer fort å innrette seg i ulike miljø.

Barn med ekstra behov for omsorg

I alle barnehager vil det være barn som har behov for ekstra omsorg i det daglige. Det kan være for en kortere eller lengre periode, på grunn av sykdom, funksjonshemninger eller ting som skjer i livet til barnet. Noen barn kan ha vanskelig for å sette ord på behovene sine, og da må du være ekstra oppmerksom.

Utfordringer til deg

 1. På hvilken måte vil du møte nye barn og foreldrene deres første dag i barnehagen?
 2. Hva vil du snakke med dem om første gang dere møtes?
 3. Ta kontakt med ulike barnehager og finn ut hvilke rutiner de har for å ta imot nye barn og foreldre i barnehagen.
 4. Du skal ta hånd om både de voksne som er med barnet, og barnet selv. Hvilke utfordringer ser du i det?
 5. Alderen på barnet har betydning for hvordan vi kommuniserer, og hvilke behov de har. Har det betydning for tilvenningen til barnehagen?
 6. Hvordan kan du bruke rutinesituasjonene til å skape trygghet i relasjonen mellom deg og barnet?
 7. På hvilken måte vil du knytte begrepet omsorg til Maslows behovspyramide?
 8. I noen barnehager sier de at «det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær». Drøft utsagnet i klassen. Hva menes med det?
 9. Hvorfor er det viktig med gode og praktiske klær i barnehagen?
 10. En av foreldrene i barnehagen har aldri med ekstra skift til barnet sitt. Hvordan vil du håndtere det?
 11. Hva gjør du hvis et av barna ikke vil ha votter på seg når det skal ut vinterstid?
 12. Se filmene om bomullsundertøy og ullundertøy. Hva kan du lære av disse filmene?
Sist faglig oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Omsorg

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter