Hopp til innhold

Fagartikkel

Trafikkulykker

Barn og unge i alle aldre utsettes for trafikkulykker, og aldersgruppen 15–19 år er mest utsatt. Utfallet av en trafikkulykke kan være alt fra et skrubbsår til skader med døden til følge.

Når barnegruppen oppholder seg i eller ved en trafikkert vei, krever dette spesiell oppmerksomhet fra deg. Barn har ikke den samme evnen til å vurdere trafikkbildet som voksne har.

Når vi snakker om trafikkulykker der barn og ungdom er involvert, er dette et stort og omfattende område som omfatter blant annet

 • barn som ikke sikres i bil og dermed skades
 • barn som skades mens de går, leker, sykler eller aker i eller ut i veibanen
 • skader med moped og motorsykkel
 • skader med scooter
 • skader som passasjer i bil

På skadestedet

Pasientvurdering

Skader kan være

 • brudd
  • deriblant også i ryggen og nakken
 • blødninger
  • ytre blødninger
  • indre blødninger
 • bevisstløshet
 • manglende pust
 • ulike typer sår
 • hodeskader
 • nedkjøling

Førstehjelp

Det er viktig å holde personen varm mens du venter på hjelp.

Førstehjelp ved disse skadene kan du repetere på Vg1 Helse- og oppvekstfag eller klikke på lenkene i lenkesamlingen.

Kunnskaper om hvordan du skal opptre dersom du kommer først til skadestedet, og hvordan du roer ned barn som har sett en trafikkulykke, er også viktige.

Utfordringer til deg

Oppgaver til "Trafikkulykker"
 1. Gjør deg kjent med sidene til Trygg Trafikk.
 2. Gå gjennom de skadene som kan skje i forbindelse med trafikk og se om du kan riktig førstehjelp ved disse skadene.
 3. Hvilket telefonnummer ringer du etter en ulykke?
 4. Hva sier du når du ringer 113?
 5. Hva er forskjellen på et åpent og et lukket brudd?
 6. I hvilke situasjoner kan barn og unge komme ut for trafikkulykker?
 7. Hva er riktig førstehjelp dersom du kommer først til et ulykkessted?
 8. Lag en tabell som viser hvilke typer skader som kan oppstå i en trafikkulykke. Ta utgangspunkt i noen av situasjonene under:
  • når barn skal bringes til eller hentes i barnehagen
  • når barn og unge går langs veien
  • når barn og unge sykler og aker
  • når man kjører moped, scooter, motorsykkel og lignende
  • når man er fører eller passasjer i en bil
  • når barn i barnehagen kommer ut i veien
 9. Se filmene om førstehjelp og ta notater.

Sist faglig oppdatert 28.09.2017
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Førstehjelp for barne- og ungdomsarbeideren

Fagstoff