Hopp til innhold

Fagartikkel

Drukningsulykker

Barn trenger tilsyn når de oppholder seg i nærheten av vann. Drukning kan skje på grunt vann. Skulle ulykken skje, er det viktig å vite hva man skal gjøre. Drukning er den hyppigste årsaken til at barn får hjertestans.

Flere faktorer er avgjørende for hva utfallet av en drukning eller nesten drukning blir, for eksempel

 • hvor lenge personen er under vann
 • om drukningen skjer i saltvann eller ferskvann
 • vanntemperaturen – kaldt vann gir bedre sjanse for at personen overlever
 • påvirkning av rusmidler kan redusere sjansen for at personen klarer seg
 • alder – generelt sett klarer barn seg bedre enn voksne
 • generell helsetilstand
 • den hjelpen som blir gitt

Førstehjelp ved drukning eller nesten drukning

Dersom du oppdager en person i vannet, skal du alltid rope på hjelp. Deretter må du få personen opp av vannet, men sett aldri ditt eget liv i fare.

 • Førstehjelp når barnet er våkent, er

  • å få av våte klær og sko
  • å få på tørre og varme klær eller tepper
  • å søke ly for eventuell vind
  • eventuelt å gi barnet noe varmt å drikke
 • Førstehjelp når barnet er bevisstløst, men puster, er

  • som over
  • å legge barnet i sideleie
  • å ringe 113 mens du observerer barnet
  • å kontrollere pusten til barnet

Bruk litt tid (opp til 10 sekunder) på å lytte etter pust. Du kan for eksempel plassere briller, mobiltelefon eller noe annet foran munnen til personen for å se etter dugg, noe som tyder på at personen puster.

 • Førstehjelp når barnet er bevisstløst og uten pust, er å

  • ringe 113
  • starte hjerte- og lungeredning
   - Start med fem innblåsninger.
   - Utfør 30 kompresjoner og to innblåsninger kontinuerlig til hjelpen kommer.

Dersom en person har druknet, eller har vært nær ved å drukne, og ikke puster, skal man starte hjerte- og lungeredning etter varsling.
Dersom man må forlate barnet for å varsle, skal man utføre HLR i ett minutt før man forlater personen.

Utfordringer til deg

Oppgåver til "Drukningsulykker"
 1. Hva kan du som barne- og ungdomsarbeider gjøre for å forebygge at drukningsulykker skjer?
 2. Lag en liste over situasjoner der drukning kan forekomme.
 3. Forklar hverandre hvordan førstehjelp ved drukning skal gjøres.
 4. Tren på hjerte- og lungeredning på en dukke.
 5. Gjør deg kjent med sidene til Norsk Luftambulanse om drukning.

Oppgåver til filmen "Livredningskurs i skulen"
 1. Hvor mange overlever en hjertestans?
 2. Hva er det elevene har fått i gave?
 3. Hva tror du om leksa de får?
 4. Hva er målet med kampanjen?
 5. Hva er riktig førstehjelp ved hjertestans?
 6. «Du lærer aller best av det du lærer bort til andre,» sies det. Hva tror du om dette utsagnet?
 7. Hva går verdens største førstehjelpsaksjon ut på?
 8. Hva tror du om denne typen opplæring?
 9. Prat med barn som har fått en slik dukke. Hva har de lært, hva husker de, og hvordan brukte de dukken?
 10. Prat med lærere som har deltatt i opplæringen. Hva mener de om denne aksjonen?

Oppgåver til filmen "Nesten drukning"


 1. Hvilke rutiner bør barnehager og skoler ha når de har med seg barn i bassenget?
  Prat gjerne med noen som jobber i en barnehage eller skole om hvilke rutiner de har.
 2. Kan du forklare hvorfor ulykker kan oppstå selv om man har gode rutiner?
 3. Hvordan utfører du livredning dersom det blir nødvendig?
  Dersom det er mulig, kan du be en faglærer eller kroppsøvingslærer om å holde et kort livredningskurs for dere.
 4. I filmen fortelles det om barn og foreldre som har opplevd dette som skremmende, og som får oppfølging på skolen.
  • Tenk deg at du var med da denne hendelsen skjedde. Foreldrene til barnet må orienteres, men hvem skal gjøre det, og hvordan skal det skje?
  • Hva er grunnen til at de andre barna også trenger hjelp til å takle denne situasjonen?
  • Hvordan ville du ha pratet med de andre barna om slike situasjoner?
 5. Ta kontakt med kommunen eller bydelen din og spør om hvilke rutiner de har for kriser som rammer barn og unge.
Sist faglig oppdatert 03.03.2017
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Førstehjelp for barne- og ungdomsarbeideren

Fagstoff