Hopp til innhold

Fagartikkel

Fallulykker

Barn og ungdom blir ofte utsatt for fallskader. Som barne- og ungdomsarbeider skal du kunne riktig førstehjelp ved ulike typer skader som oppstår etter et fall.

LK06

Faktorer som kan ha betydning for skaden, er

 • hvor langt ned barnet faller
 • om underlaget er hardt eller mykt
 • flaks eller uflaks

Det kan være problematisk for de yngste barna å beskrive hvilke typer skader de har, og hvor det gjør vondt. Av og til er barnet mer skadet enn det klarer å formidle.

Skader ved fall kan være

 • sår
 • forstuinger og bruddskader
 • blødninger
  • ytre blødninger – lar seg vanligvis stoppe
  • indre blødninger – kan være vanskelig å oppdage
 • hodeskader
 • rygg- og nakkeskader


Du må handle riktig når et barn har vært utsatt for fall. Riktig førstehjelp finner du under Vg1.

Du bør spesielt huske på følgende:

 • Oppsøk alltid lege dersom barnet har falt fra store høyder. Men husk på at man også kan få store skader ved fall fra bagatellmessig høyde.
 • Dersom barnet er bevisstløst, må man sørge for frie luftveier og sjekke om barnet puster normalt. Dersom det gjør det, må man legge barnet i sideleie. Dersom man må forlate barnet, må man først observere det i minst ett minutt.
 • Selv om barnet er skadet, bør det ligge i sideleie dersom det er bevisstløst. Du bør gå på førstehjelpskurs for å lære å legge en person som kanskje har rygg- eller nakkeskade, i sideleie.
 • Dersom barnet ikke puster, må du gi hjerte- og lungeredning.
 • Ved mistanke om indre blødninger må du sørge for at personen kommer raskt til sykehus.
 • Ring 113 dersom du er i tvil om hva du skal gjøre.
 • Virker barnet hardt skadet, bør du helst ikke flytte barnet før sykebilen kommer.
 • Se etter barnet i timene etter fallet selv om det virker uskadet.
 • Få hjelp til å roe ned de barna som har sett ulykken.
 • Fortell alltid foreldrene om fallskader.

Utfordringer til deg

Oppgaver til "Fallulykker"
 1. List opp noen situasjoner der du selv har falt og skadet deg. Fortell
  • hvilken type situasjon det var
  • hvilken type skade du fikk
  • om skaden kunne vært unngått
 2. Repeter riktig førstehjelp ved
  • sår
  • forstuing og brudd
  • indre blødninger
  • hodeskader
 3. I lenkesamlingen finner du lenke til en førstehjelpside. Gjør deg kjent med denne siden.
 4. Hvorfor er det viktig å fortelle foreldre om fall som barna har hatt i barnehagen, selv om barnet ser friskt ut?
 5. Hva sier du når du ringer 113?
 6. Du er usikker på om et barn har fått hjernerystelse etter fall i barnehagen. Hva gjør du?
 7. Et barn har falt fra et klatrestativ og har feilstilling på venstre fot. Hva er riktig førstehjelp?
 8. Skrubbsår er trolig den typen sår du oftest kommer ut for. Se film og gå deretter sammen to og to og øv på førstehjelp ved skrubbsår.
 9. Se filmen om brudd. Ta notater.
 10. Hvordan kan du forebygge fallskader i
  • barnehager
  • skoler
  • uteområder der barn ferdes
 11. Lag en informasjonsfilm om fallskader og førstehjelp ved fallskader. Velg målgruppe.
 12. Bruk nettstedet lommelegen.no. Hva finner du om førstehjelp ved ulike typer fallskader på dette nettstedet?

Hjernerystelse

Symptomer ved hjernerystelse er

 • kortvarig bevisstløshet etterfulgt av svimmelhet og kvalme

 • hukommelsestap om ting som nettopp har hendt

 • svak hodepine

BESKRIVELSE TILTAK
Våkent barn
Ved rask gjenvinning
av bevissthet
Ved bevisstløshet

(Kilde: Kjell Arne Standal)


Brudd

Barn kan være uheldige og få brudd flere plasser på skjelettet: i bein/føtter, bekken, kne, kragebein, armer, albue, ribbein, hender og så videre. Tiltakene variere gjerne for åpne og lukkede brudd. Her kan du øve deg på å beskrive tiltak for noen utvalgte typer brudd.

List opp

 • sikre bruddtegn
 • usikre bruddtegn

KROPPSDEL

ÅPENT/LUKKET

TILTAK

Høyre bein Lukket
Åpent
Venstre arm Lukket
Åpent
Ribbein Lukket

(Kilde: Kjell Arne Standal)

Sist oppdatert 10.07.2017
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Kjell Arne Standal

Læringsressurser

Førstehjelp for barne- og ungdomsarbeideren