Hopp til innhold

Fagartikkel

Seksualitet i alderen 4–6 år

I denne fasen er barnet gjerne enda mer aktivt og initiativrikt i forholdet til seksualiteten sin. Det vil utforske seksualiteten og kjønnsrollen sin i samhandling med andre barn.

LK06

Barn i 5–6-årsalderen kan også være litt mer sjenerte og mislike å vise seg nakne. Noen synes det er ekkelt å snakke om seksualitet.

I seksuell lek med jevnaldrende opplever barnet nærhet og ømhet, både ved å gi og få. Barnet får en bekreftelse på sin egen seksualitet som noe normalt, og det lærer seg å oppleve kroppen og nakenhet som noe naturlig og trygt.

Barn har ikke forutsetninger for å vurdere hvor grensen går, og da er det viktig at du som barne- og ungdomsarbeider holder deg i nærheten og kan veilede i dette dersom det blir behov for det.

Noen barn er mer aktive enn andre når det gjelder seksualitet, og det er svært viktig at barn ikke føler seg tvunget av andre barn til seksuell aktivitet. Bruk sansene dine, og vær oppmerksom på stemningen i leken og om leken oppleves som god for alle parter.


Dersom noen blir redde eller synes at noe er ekkelt, må du avbryte leken for å forklare og veilede. Gå inn i situasjonen med respekt og forståelse for begge parter. Be den som leder leken, om å se på den andre, og spør om han eller hun tror at den andre liker leken.

Kroppsspråket til den andre vil antageligvis si noe om det. Samtidig kan du spørre den andre parten hvordan han eller hun opplever leken. Dersom leken ikke oppleves som fin, kan du spørre begge parter hvordan det føles å være med på noe man ikke liker. Da vil du få barna til å reflektere over denne følelsen og sette ord på den.

Videre kan du spørre dem hva man kan gjøre dersom noen sier at man må være med på noe man ikke liker, og omvendt: hva man skal gjøre når noen sier at de ikke vil være med på leken. Da vil begge parter reflektere over slike følelser og i fellesskap komme fram til løsninger. Trygg og god veiledning lærer barn å sette grenser for seg selv og å ta hensyn til andres grenser.

Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Senter for livslang læring ved Høgskolen i Lillehammer og Lene Fossbråten

Læringsressurser

Seksualitet hos barn og unge