Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver til filmen «Funksjonshemmede og seksualitet»

LK06
  1. Hvorfor er det ønskelig at helsepersonell vet mer om funksjonshemmede og seksualitet?
  2. Forklar hvordan de gir veiledning om seksualitet til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Danmark.
  3. Hva blir gjort i Norge i dag?
  4. Hvordan bør vi hjelpe mennesker som trenger ekstra hjelp rundt egen seksualitet? Drøft i klassen og begrunn meningene dine.
  5. Hvor kan du finne informasjon om seksualitet ved ulike former for funksjonshemninger?
Sist oppdatert 30.10.2010
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Seksualitet hos barn og unge