Hopp til innhold

Fagartikkel

Nedsatt funksjonsnivå og seksualitet – hva så?

Barn og unge med nedsatt funksjonsnivå har samme behov for kunnskap om seksualitet som alle andre, men de må ha informasjon som er tilpasset behovene deres.

LK06
Røde og hvite hjerteballonger svever mot knallblå himmel og hvite skyer.foto.

Funksjonshemmede er en uensartet gruppe med samme behov for kunnskap om kropp og seksualitet og lett tilgjengelig prevensjon som andre grupper i befolkningen. Gjennom internasjonale konvensjoner og nasjonale planer er vi forpliktet til å sikre at det ikke legges unødige hindringer i veien for at funksjonshemmede skal ha et godt seksualliv. (Kilde: Naku)

Sett bakfra: naken mann i rullestol omfavnes av naken kvinne. Illustrasjon.

Å ha nedsatt funksjonsevne betyr ikke at man ikke kan være sexy. For eksempel ble svenske Jesper Odeberg kåret til Sveriges mest sexy mann, og det var før han stilte opp naken i rullestol i magasinet Veckorevyn.

Hva innebærer det å ha nedsatt funksjonsevne når det gjelder seksualitet? Dette er en vanskelig problemstilling, kanskje først og fremst fordi det er et tema som mange synes det er vanskelig å snakke om – det er tabubelagt. Ofte blir vi litt klønete når vi skal snakke alvorlig om det. Seksualitet er et tema som er intimt, personlig og svært privat. Samtidig er seksualitet en naturlig del av det å være menneske, og alle mennesker har seksuelle behov.

Mange føler at det er vanskelig å leve opp til forventninger og idealer om kropp og seksualitet. Vi lever i et samfunn der mediene i stor grad er med på å definere hva som er en fin kropp. Dette idealet er ikke lett å leve opp til for noen. Derfor er det viktig at vi hjelper alle barn og unge med å få et positivt syn på deres egen kropp og deres egen seksualitet – et positivt syn på seg selv som man er. Noen barn med nedsatt funksjonsnivå kan ha ekstra behov for støtte på dette området.

I lenkesamlingen og under relatert innhold finner du fagstoff og filmer som du kan bruke for å skaffe deg en bedre oversikt over emnet.

Veilederens rolle

Å be om hjelp eller samtale i forbindelse med seksualitet kan være en vanskelig prosess. Som barne- og ungdomsarbeider må du være klar over dette og være oppmerksom på hvordan du møter en person som du tror ønsker hjelp eller veiledning.

Lenkesamling

Video: Veiledning av ungdom 1

Video: Veiledning av ungdom 2

Fagstoff: Vanskelig å finne noen

Fagstof: Seksualvennlig miljø

Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Senter for livslang læring ved Høgskolen i Lillehammer og Lene Fossbråten

Læringsressurser

Seksualitet hos barn og unge