Hopp til innhold

Fagartikkel

Ungdom og seksualitet

Som barne- og ungdomsarbeider jobber du tett opp mot ungdommer. Når ungdom stiller spørsmål om seksualitet, må du kunne veilede dem.

LK06

Vurder din egen kompetanse

Hvis du føler at du ikke har den kompetansen som kreves for å veilede, må du sørge for at ungdommen får kontakt med andre som kan hjelpe. Det kan for eksempel være

 • lærere
 • helsesjukepleier eller helsestasjonen for ungdom
 • en lege
 • en sexolog

Holdninger

Det er store variasjoner i hva vi mener er akseptabelt og ikke når det gjelder seksualitet. Som barne- og ungdomsarbeider må du være oppmerksom på dine egne holdninger til de ulike emnene på området seksualitet.

Når ungdom ønsker veiledning, skal du møte dem med respekt og toleranse. Det betyr at du må la dem finne sine egne svar, selv om de ikke er i tråd med det du mener er riktig. Det betyr også at du må kommunisere på en måte som ikke diskriminerer grupper av mennesker.

I noen tilfeller kan du bli bekymret over det ungdommene tar opp med deg. Det kan for eksempel være at de prostituerer seg eller blir utsatt for seksuelle overgrep.

Hva kan du si?

Dette blir for vanskelig for meg, så dette må jeg prate med noen andre voksne om. Forklar ungdommen hva du forteller og til hvem, slik at han eller hun ikke mister tilliten til deg.

Kommunikasjon

Selv om ungdom møter seksualitet daglig i ulike medier, opplever mange at det er vanskelig å snakke med voksne om dette temaet. Dette må respekteres. La ungdommen spørre om det han eller hun føler behov for å spørre om.

Vær også klar over at en del av de ungdommene som er tøffe og prater om det meste, i virkeligheten kan ha problemer med å spørre om det de virkelig lurer på.

Å veilede vil si å hjelpe en annen til selv å komme fram til sin egen løsning. Målet med veiledning av barn og unge i seksualitet er at de skal utvikle forståelse, ansvar og gode holdninger. Gjennom veiledning skal du hjelpe barn og ungdom til å bli i stand til selv å vurdere, sette grenser og gjøre egne valg når det gjelder seksualitet. Dette mestrer barnet eller den unge som et resultat av refleksjon og innsikt.

På området seksualitet er det en rekke tema som unge trenger veiledning i.

Det gjelder blant annet

 • seksuell debut
 • prevensjon
 • graviditet
 • abort
 • kjønnssykdommer
 • seksuell identitet

Utfordringer til deg

Oppgaver til «Ungdom og seksualitet»
 1. Hvilke tema mener du det er viktig å kunne gi ungdom veiledning på når det gjelder seksualitet?
 2. Gå sammen i grupper og vurder hvilken kompetanse dere har på de ulike områdene der unge gjerne trenger veiledning.
 3. Lag en oversikt over hva dere trenger mer kunnskap om, og be helsesøster om å gi dere en faglig oppdatering på disse områdene.
 4. Når er det riktig å henvise ungdom til andre, og hvem henviser du til?
 5. En ungdom forteller deg at hun blir seksuelt misbrukt, men ber deg om å ikke fortelle det til noen. Hva gjør du?
  Vurder dette opp mot taushetsplikt og opplysningsplikt. Hva kreves av deg?
 6. Hvordan kan du holde deg faglig oppdatert på emnet seksualitet?
Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Seksualitet hos barn og unge