Hopp til innhold

Fagartikkel

Seksualitet som tema i barnehagen

Å arbeide med temaet seksualitet i barnehagen er både naturlig og spennende, men samtidig utfordrende. Både foreldre og ansatte kan ofte ha svært forskjellig syn på hvordan dette skal gjøres. I denne filmen møter du førskolelæreren Beate Claussen, som snakker om seksualitet i barnehagen.

LK06

Seksualitet som tema i barnehagen. Et intervju med en førskolelærer

Utfordringer til deg

 1. Hvordan kan bøker brukes i forbindelse med temaet seksualitet?
  Fordypning: Oppsøk et bibliotek, lån bøker om emnet, og vurder hvordan de kan brukes i opplæringen.
 2. Hvorfor bør man ta opp temaet seksualitet selv om barna ikke spør om det?
 3. Hva bør barna lære om emnet?
 4. Hva menes med å være konkret og enkel i språkbruken?
 5. Hvordan gjør du barna trygge, slik at de senere tør å stille spørsmål om seksualitet?
 6. Hva menes med å møte barnet med respekt?
 7. Hvordan bør man forholde seg til foreldre som ikke ønsker at deres barn skal få leke doktorleker eller seksuelle leker?
 8. Hva sier filmen om barn med nedsatt funksjonsevne (funksjonshemminger) og seksualitet?
 9. Forklar utsagnet «funksjonshemmede er ikke en gruppe».
 10. Hvordan kan man være positivt bekreftende?
 11. Hvorfor er det viktig at barnehagen tar temaet seksualitet alvorlig?
Sist oppdatert 25.01.2019
Skrevet av Senter for livslang læring ved Høgskolen i Lillehammer, Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Seksualitet hos barn og unge