Hopp til innhold

Fagartikkel

Seksuell utvikling

Seksualitet er medfødt. Den første seksuelle reaksjonen skjer i fosterlivet. Barns seksualitet utvikles videre fra småbarnsalder. Barn utforsker seg selv og jevnaldrende gjennom lek, og barn kan få en kilende, varm og god følelse i underlivet.

Figurer av kvinner og menn med ulike kjønnssymboler. illustrasjon.

Hvor bør grensen gå?

Det finnes mange meninger om hvor grensen bør gå for barns seksuelle utforskning og lek, både blant foreldre og blant dem som arbeider med barn og unge. Du må være lydhør for foreldrenes tanker og følelser. Det er også viktig at temaet drøftes i den enkelte barnehagen og skolen slik at det finnes en felles holdning til hvordan man møter barn som onanerer eller leker seksuelle leker.

Seksuell lek og utforskning i trygge rammer er helt nødvendig i identitetsutviklingen. Voksnes reaksjon på den seksuelle leken har stor betydning for barnets selvfølelse. Barnet behøver voksne som respekterer og godtar barns seksualitet. Barn må få prøve ut seksualiteten sin, men samtidig behøver det veiledning, for seksuell atferd passer ikke overalt og i alle sammenhenger.

Utviklingsfasene

Slike grupperinger bygger på utviklingen man ser hos flertallet av menneskene i et samfunn. Det vil alltid være noen som er tidligere og andre som er senere utviklet.

0–1 år

Behovet for nærhet og kroppskontakt er særlig stort det første leveåret. Å ligge tett inntil mor eller far og oppnå den gode blikkontakten, sammen med varsom stryking over ryggen, bidrar til at barnet opplever seg selv som elsket og verdifullt. Dette bidrar i utviklingen av grunnleggende tillit og av den gode selvfølelsen som antas å også ha betydning for den voksne seksualiteten senere i livet.

Lenke til fagstoff: Nærhet og kroppskontakt i alderen 0–1 år

1–4 år

Jente kikker ned i buksene på gutt. illustrasjon.

Barns utvikling

Barn blir kjent med og utforsker kroppen sin med hendene. Dette skjer allerede på stellebordet. Fra 2–3-årsalderen begynner barn å oppdage at jenter og gutter er forskjellige, og de begynner etter hvert å bli opptatt av hverandres kropper. Dette kommer til syne både i ord og handling. Fra 3–4-årsalderen utforsker barn både seg selv og hverandre i seksuell lek, for eksempel doktorlek.

Lenker til fagstoff: Seksualitet i alderen 1–4 år.

4–6 år

I denne fasen er barnet gjerne enda mer aktivt og initiativrikt overfor seksualiteten sin. Barnet vil utforske seksualiteten og kjønnsrollen sin i samhandling med andre barn. Barn i 5–7-årsalderen kan også være litt mer sjenerte og mislike å vise seg nakne. Noen synes det er ekkelt å snakke om seksualitet.

Lenke til fagstoff: Seksualitet i alderen 4–6 år.

6–12 år

Periodevis i denne alderen utforsker barn seksualiteten sin med stor nysgjerrighet. De fleste gjør det gjennom kroppslig nærhet til jevnaldrende, med kyssing, kosing og klemming. Kjæresteforhold er spennende, kortvarige og hyppige, men uten de helt store følelsene.

Selv om de store pubertetsendringene for de fleste kommer senere, opplever noen, særlig jenter, at de kan komme så tidlig som i 9–10-årsalderen.

Lenke til fagstoff: Seksualitet i alderen 6–12 år.

12–18 år

Denne alderen er preget av den fysiske og mentale modningen som puberteten består i. Hos jentene begynner de store pubertetsendringene i 12–13-årsalderen. Hos guttene kommer de gjerne litt senere, vanligvis i 13–15-årsalderen.

Seksuell nysgjerrighet og lyst øker betraktelig i denne alderen. Onani er svært vanlig, både alene og for en del også i fellesskap med andre. I løpet av denne perioden forbereder man seg på å bli voksen både fysisk og mentalt. Det skjer en utvikling fra å være barn og avhengig av foreldrene til å bli voksen, selvstendig og i stand til å produsere egen familie.

Lenke til fagstoff: Seksualitet i alderen 12–18 år.

Forslag til nettside i arbeidet med seksuell helse: eMetodebok for seksuell helse (www.sexogsamfunn.no)

Utfordringer til deg

  1. Beskriv den seksuelle utviklingen til barn.
  2. Noen barn utvikler seg senere enn flertallet, andre er tidligere ute. Hvorfor bør du være ekstra oppmerksom på disse barna, og hvordan kan du støtte dem?
Sist faglig oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Senter for livslang læring ved Høgskolen i Lillehammer, Lene Fossbråten, Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Seksualitet hos barn og unge

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter