Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  Læringsstien inneholder fagstoff og oppgaver om BUA-lærlingen sin jobb i skole og SFO.  Du vil få kjennskap til skolen som yrkesarena for barne- og ungdomsarbeideren.

   

  Det er spennende og krevende å være lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget på skole og i skolefritidsordning (SFO).  Her kan du lese om lærlingen sine erfaringer fra læretida.

   

  Gjennom arbeid med denne læringsstien skal du

  • kjenne til rutiner og arbeidsoppgaver på en skole
  • få innblikk i hvordan en skole drives
  • gi eksempler på hva profesjonell yrkesutøvelse er 
  • bli forberedt til lærlingetida som fagarbeider i skolen

  Lykke til!!