Hopp til innhold

Fagartikkel

Rollemodeller

Barne- og ungdomsarbeidere er uhyre viktige rollemodeller for barn i utvikling. Bortsett fra foresatte er de voksne i oppvekstsektoren de personene som barn knytter seg sterkest til i de første årene av oppveksten. Ikke sjelden tilbringer barn mer tid sammen med dem enn med foresatte hjemme.

LK06
Gutt og mann i båt. Foto.

Personalet

Det hjelper lite at sikkerheten til barn og unge blir ivaretatt av lover, forskrifter og retningslinjer hvis ikke fagpersonalet er kompetent eller motivert til å følge opp disse reglene.

 • Det er avgjørende at barne- og ungdomsarbeideren har vilje og evne til å gi omsorg og til å lede læringsprosesser for barn og unge i samsvar med målene og retningslinjene for barnehagen, skolen eller skolefritidsordningen.
 • Han eller hun må ha evne til å ha oversikt over det som foregår i en barnegruppe eller en skoleklasse.
 • Han eller hun må kunne de sikkerhetsinstruksene som gjelder, og ha evnen til å «lese» farer i ulike situasjoner.
 • Han eller hun må kunne førstehjelp spesielt tilrettelagt for ansatte i barnehager.
 • Han eller hun må kunne ta ansvar som rollemodell for barn og unge.

Rollemodeller

Alle som har tilbrakt litt tid sammen med barn, vet at persepsjonsevnen deres – evnen til å oppfatte inntrykk og tilegne seg kunnskap – er fantastisk. Små gryter har også ører, heter det.

Vi voksne er forbilder i kraft av at vi er voksne. Barn ser instinktivt opp til voksne og lærer av alt vi gjør. For selv om det ikke virker slik, suger barn til seg inntrykk hele tiden.

Barn gir mange signaler som viser at de setter pris på at voksne er sammen med dem i leken. Det gir trygghet, samhørighet og motivasjon. Det er viktig at vi voksne går foran som gode eksempler når det gjelder sikkerhet. Det kan vi gjøre ved

 • å bruke refleks eller refleksvester i trafikken
 • å bruke redningsvester ved eller på vannet
 • å bruke sykkelhjelm når vi sykler
 • å følge trafikkreglene
 • å blåse ut levende lys før vi forlater rommet
 • å la være å ta sjanser

Listen kan forlenges så langt fantasien rekker. Husk at du er med på å forme barnas virkelighetsforståelse!

Utfordringer til deg

 1. Diskuter hva det vil si å være en god rollemodell for barn og unge når det gjelder sikkerhet.
 2. Diskuter hva dere vil gjøre når dere møter barn, unge og voksne som ikke bruker sikkerhetsutstyr, som for eksempel sykkelhjelm.
Sist oppdatert 07.05.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Einar Gjærevold
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren