Hopp til innhold

Film og filmklipp

Psykisk helse hos ungdom

LK06

Se filmen. Diskuter innholdet i klassen. Hvordan kan denne filmen bidra til at du blir en bedre barne- og ungdomsarbeider?

Sist oppdatert 04.03.2017
Skrevet av Hege Nikolaisen
Rettighetshaver: Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Forebygging av mobbing og krenkelser