Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver til Full kontroll

Kortfilmen Full kontroll (2011), regissert av Ola Martin Fjeld, skildrer rå mobbing gjennom bruk av utestengningsmekanismer, stygg ordbruk, onde handlinger og vold. Filmen viser hvordan mobbing kan komme ut av kontroll når de voksne ikke våger eller klarer å gripe inn tidsnok.

Oppgaver til filmen

1. I filmen er det gjennomgående et sprik mellom lærerens forklaring på klassemiljøet og bildene som viser livet til ungdommen i klassen hans. Konkretiser noen av sprikene ved å vise til konkrete scener i filmen. Hva sier Jarle? Hva skjer i gymtimen?

2. Hva kaller man virkemiddelet som er brukt her, når Jarles utsagn motsies av et klipp som handler om det samme, men som viser at læreren ikke snakker sant?

3. Det har begynt en ny gutt i klassen. Hva sier læreren om hvordan han blir tatt imot? Hva viser scenen fra gymsalen og garderoben?

4. Ei av jentene i klassen blir grovt mobbet, og rektor forteller også at hun har hatt et selvmordsforsøk. Beskriv hennes situasjon: Hvordan tror du hun har det? Og hva sier Jarle om hennes situasjon?

5. Gi en karakteristikk av de to «lederne» for mobbingen; gutten og jenta som vi ser drar det hele i gang og styrer mobbingen. Hvilke egenskaper har de?

6. Gi en karakteristikk av noen av «medløperne», de som deltar i mobbingen, men som kanskje ikke setter den i gang. Hvilke egenskaper har de?

7. På et tidspunkt kryssklippes en scene fra guttegarderoben med en scene fra jentegarderoben, samtidig som mobbingen nærmer seg et høydepunkt. Hva gjør dette med spenningen i filmen?

8. Det skjer et vendepunktet i gutte- og jentefortellingen omtrent samtidig i fortellingen. Hva skaper vendepunktet?

9. Diskuter: Hvorfor tror du læreren har en så annerledes versjon av klassemiljøet enn det vi ser i gymtimen?

10. Hvordan tolker du slutten, der Jarle ser andre lærere som snakker hyggelig med kollegaer, og som blir møtt av familien sin i skolegården? Får du informasjon om Jarle her som gjør at du forstår ham bedre?

11. Hvordan vil du tolke tittelen «Full kontroll»?

12. Hva tenker du er tema i filmen, i tillegg til mobbing?

13. Diskuter hva budskapet i filmen kan være.

14. Diskuter: Hva kunne man gjort for å sette en stopper for mobbingen? Hvem kunne gjort hva?

15. Denne filmen var en del av en antimobbekampanje i skolen. Diskuter: Er filmen vellykket? Skaper den oppmerksomhet om, og engasjement mot, mobbing?

CC BY-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 24.04.2017

Læringsressurser

Forebygging av mobbing og krenkelser

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell