Hopp til innhold

UTGÅTT - Helsefremmende arbeid (HS-BUA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Oppvekstmiljø

Barn og unge har krav på å vokse opp i trygge omgivelser. De skal ha like tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av hvor de bor. Du skal gjøre deg kjent med hvordan oppvekstmiljøet påvirker barn og unges utviklingsmuligheter.

Forebygging av mobbing og krenkelser

Forebygging av mobbing og krenkelser i barnehage og skole er viktig for at barn skal få den tryggheten til å utvikle seg til den beste utgaven av seg selv.

Læringsressurser

Forebygging av mobbing og krenkelser