Hopp til innhold

Fagartikkel

Hvordan forebygge at barn og unge begynner å røyke?

Tallet på unge i Norge som røyker, er lavere i dag enn på mange tiår. Dette kan tyde på at det forebyggende arbeidet som er gjort på området, har hatt en effekt.

LK06
Stump røyken. Foto.

Flere tiltak

Barn og unge blir påvirket gjennom ulike tiltak både på skolen og i samfunnet til ikke å begynne å røyke. Men det finnes ikke en enkel oppskrift på hvordan dette kan gjøres. Få tiltak kan dokumentere langsiktig effekt.

Ifølge Kunnskapssenteret kan det se ut til at det kan være hensiktsmessig å satse på en kombinasjon av flere tiltak. Det er et nasjonalt mål i det forebyggende helsearbeidet å hindre eller utsette røykestart blant barn og unge.

Røyking er en av de viktigste risiko- og årsaksfaktorene til hjerte- og karsykdommer, lunge- og luftveissykdommer og flere former for kreft.

Rollemodell

Hva kan du som barne- og ungdomsarbeider gjøre av forebyggende arbeid?

 • Du kan være en god rollemodell ved ikke å røyke eller snuse.
 • Dersom du allerede røyker eller snuser og ikke klarer å slutte, kan du passe på å ikke røyke eller snuse i arbeidstiden.
 • Du kan gjøre deg kjent med og bruke de kampanjene mot røyking som finnes, slik at du kan dra nytte av disse når du arbeider med barn og unge.
 • Du kan delta i gode samtaler og undervisningsopplegg knyttet til tobakk og helse.

Vi har lover som regulerer hvor det er tillatt å røyke, men røyking er fortsatt tillatt i Norge, også for mennesker som jobber med barn og unge.

Som profesjonell yrkesutøver bør det være uakseptabelt at du røyker der barn og unge oppholder seg. En barne- og ungdomsarbeider kommer tett innpå barna. Er du en røyker, lukter det røyk av hender, klær og ånde i lang tid etter at du har røykt. Mange barn og unge opplever dette som ubehagelig.


Som rollemodell for barna har du også et ansvar for å gripe inn

 • når du ser foreldre eller andre voksne som røyker på områder som er røykfrie, for eksempel når de henter barn i barnehagen.
 • når du oppdager at barn og unge prøver å røyke
 • når snus og tobakksartikler blir brukt på arbeidsplassen.
Dersom du røyker, er det likevel mye du kan gjøre for å hindre at barn og unge blir påvirket av det. Du kan unngå å røyke på jobb, du kan vaske hender og pusse tenner etter at du har røkt, og du kan kontakte røyketelefonen eller be fastlegen din om hjelp til å slutte.

Kampanjer og opplysning om røyking

For at barn og unge skal kunne ha et bevisst forhold til røyking, så trenger de opplysning. Mange offentlige og private instanser deltar i arbeidet med å gi informasjon om røyking. En del av informasjonen blir gitt som kampanjer rettet mot spesielle grupper, for eksempel ungdomsskoleelever.

Dersom du skal gi opplysninger til små barn, er det noen forhold du bør tenke over:

 • Du må gi informasjonen slik at den blir forståelig.
 • Du må gi informasjonen på en måte som gjør at barnet ikke blir engstelig for foreldre, søsken eller besteforeldre som røyker.
 • Du må ikke framstille røykere på en måte som gjør at barna må forsvare foreldre som røyker.

Utfordringer til deg

 1. Diskuter hvilke regler for røyking som bør gjelde på arbeidsplasser der barn og unge oppholder seg.
 2. Hva kan røykere gjøre for at barn ikke skal påvirkes av at de røyker?
 3. I barnehagen overhører du denne samtalen mellom to elever som er i barnehagen i forbindelse med yrkesfaglig fordypning.
  Astrid: Hvor lenge er det til pause? Jeg har så lyst på røyk at jeg knapt kan tenke på noe annet.
  Jørn: Om en halvtime kanskje. Kan du ikke bare gå deg en tur da?
  Noen av barna hører samtalen. Hva gjør du?
 4. Arbeid i grupper.
  Finn nettsteder som handler om røyking og røyke-forebygging. Hver gruppe går inn på hvert sitt nettsted. Lag en plan som viser hvordan dere kan bruke det aktuelle nettstedet i arbeidet med barn. Planen bør si noe om
  • hvilken aldersgruppe den passer for
  • hvordan dere vil bruke nettstedet
  • hva dere vil bruke
  • hvordan barn og ungdom kan bruke nettstedet
 5. Hvilke forebyggende tiltak mot tobakk kjenner du til?
 6. Ta utgangspunkt i bildene til høyre og skriv en fagtekst om hva som påvirker barn til å begynne å røyke.
 7. Søk på nettet og på biblioteket. Hvilken form for forebygging ser ut til å virke best?
Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Rus- og tobakksforebyggende arbeid