Hopp til innhold

Fagartikkel

Helserisiko ved røyking

Omtrent halvparten av dem som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I tillegg rammes mange av sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet.

Skadevirkning av røyking og passiv røyking. Foto.

Helserisiko

Tobakksrøyk består av en kompleks blanding av mer enn 4000 forskjellige kjemiske stoffer. Over 50 av disse stoffene er potensielt kreftframkallende.

  • Studier viser at de som røyker daglig, i snitt dør ti år tidligere enn ikke-røykere. 25 prosent av dem som røyker daglig, mister 20–25 år av livet sitt sammenlignet med gjennomsnittlig levealder for en ikke-røyker.
  • Det er anslått at omkring 6700 personer i Norge hvert år dør av sykdom de har utviklet på grunn av røyking. I tillegg anslås det at flere hundre dør av sykdom de har utviklet på grunn av passiv røyking.
  • De viktigste røykerelaterte sykdommene er kreftsykdommer, luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer. Røyking forårsaker flere dødsfall av hjerte- og karsykdommer enn av kreft eller luftveissykdommer.
  • Røyking kan redusere kvinners fruktbarhet og føre til impotens hos menn.
  • Blant kvinner som røyker i fruktbar alder, øker nedbrytningen av østrogen. Dette kan føre til beinskjørhet og tidligere overgangsalder. Hormonendringene fjerner også en del av kvinnenes naturlige beskyttelse mot hjerte- og karsykdommer.
  • Røyking under svangerskapet øker risikoen for spontanabort, komplikasjoner i svangerskapet, dødfødsel og for tidlig fødsel. Barn av røykende mødre har gjennomsnittlig lavere fødselsvekt, større risiko for krybbedød og økt risiko for å utvikle astma.
  • Passiv røyking er spesielt farlig for barn. Forekomsten av luftveisinfeksjoner, astma og kroniske lungelidelser øker hos barn som jevnlig utsettes for passiv røyking. 10–36 prosent av alle mellomørebetennelser hos barn kan ses i sammenheng med passiv røyking i hjemmet. Flere studier tyder på at barn som jevnlig blir utsatt for passiv røyking, kan få økt risiko for lungesykdom og hjerte- og karsykdom senere i livet.
  • Røyking gir økt rynkedannelse i huden, nedsatt lukte- og smaksevne samt misfarging av tennene. Hår, hud og pust lukter røyk.
  • På verdensbasis dør det årlig nærmere fem millioner mennesker på grunn av tobakksbruk. I 2025 er tallet beregnet til å øke til ti millioner.

Kilde: Helsedirektoratet

Utfordringer til deg

Del klassen i to. Lag hver deres plakat:

Gruppe 1: Gode grunner til ikke å begynne å røyke.

Gruppe 2: Skadevirkninger av røyking.

Diskuter hvordan disse plakatene vil virke på barn og ungdom.

Sist faglig oppdatert 19.06.2018
Skrevet av Helsedirektoratet

Læringsressurser

Rus- og tobakksforebyggende arbeid

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter