Hopp til innhold

Fagstoff

Å ta vare på barna

Når du som barne- og ungdomsarbeider jobber i skole, barnehage eller SFO, kan det være at du møter foreldre eller andre omsorgspersoner som er ruset når de er sammen med barn. Da er det svært viktig at du kontakter lederen din på arbeidsplassen og informerer om dette.

Et barn står ved siden av et hus. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Barnevernloven

Det er også viktig at du selv kjenner til barnevernloven § 6–4, som gjelder for alle som jobber med eller tar vare på barn.

Barnevernloven § 6–4 spesifiserer:

Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. § 4–10, 4–11 og 4–12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. § 4–24. Like med offentlige myndigheter regnes organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune (utdrag).

Kilde: lovdata.no

Hvis du er i tvil

Under finner du kontaktinformasjon til barnevern og andre opplysningstjenester i tilfelle det er noe du lurer på når det gjelder alkohol, narkotika eller tobakk.

  • Barnevernet er til stede i alle landets kommuner og kan bistå deg hvis du har konkrete spørsmål knyttet til rus og barn og unge.
  • Rustelefonen: telefon 08588
  • Slutta: telefon 884 0085
  • Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge
CC BY-SARettighetshaver: Amendor
Sist faglig oppdatert 19.06.2018

Læringsressurser

Rus- og tobakksforebyggende arbeid

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter