Hopp til innhold

Fagstoff

Rusforebyggende arbeid

I Norge har vi først og fremst fokusert på to typer tiltak for å redusere bruken av rusmidler: tiltak for å redusere etterspørselen og tiltak for å redusere tilgjengeligheten. Målet med forebyggende tiltak i samfunnet er å redusere sosiale og helsemessige skader ved rusmiddelbruk.

To ungdommer i klatretauvegg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Redusere etterspørsel

Spesifikke tiltak for å redusere etterspørselen har gjerne vært informasjonskampanjer og forskjellige kampanjer rettet mot å endre holdninger blant dem som bruker rusmidler.

Et eksempel på dette er kampanjer mot alkohol på fjernsyn og i blader. Hensikten med slike tiltak er å endre holdningen til å bruke rusmidler. Myndighetene ønsker gjennom disse kampanjene å påvirke oss så vi tar de riktige valgene. Den andre typen tiltak som ofte blir brukt, er å regulere tilgangen til rusmidler.

Eksempler på andre tiltak som reduserer etterspørselen av rusmidler

  • aldersgrenser på kjøp av alkohol
  • høyere avgifter
  • kontrolltiltak mot ulovlig narkotikaomsetning
  • å gjøre det dyrere og vanskeligere å kjøpe alkohol

Redusere tilgjengelighet

Målet med å redusere tilgjengeligheten og øke prisene, er at færre skal velge å kjøpe rusmidler. Hyppige kontrolltiltak mot narkotikaomsetning bidrar dessuten til å synliggjøre de alvorlige konsekvensene ved kjøp, salg og bruk av narkotiske stoffer.

Ofte retter forebyggende tiltak seg mot spesielt utsatte grupper i samfunnet. Dette kan ofte være nettopp barn og unge som er lettere å påvirke, og som kan være i faresonen for å utvikle eller forsterke et rusmiddelmisbruk. Skoler og sosialmyndigheter er viktig i det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge.

Som barne- og ungdomsarbeider er du derfor svært viktig i det forebyggende arbeidet for å skape gode holdninger. Du blir en veileder mot de riktige innstillingene og de rette valgene!

Er det mulig å forebygge rusproblemer alt i barnehagen?

I lenkesamlingen finner du lenker til en del av de forebyggende programmene som brukes i barnehage og skole.

Utfordringer til deg

  1. Søk på rusforebyggende tiltak på Helsedirektoratets sider. Diskuter det du finner på denne siden.
  2. På hvilke måter er det drevet rusforebygging i Norge?
  3. Gi eksempel på tiltak som virker rusforebyggende.
  4. Hva mener du er god rusforebygging?
CC BY-SASkrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid.
Sist faglig oppdatert 07.08.2021

Læringsressurser

Rus- og tobakksforebyggende arbeid

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter